Klijent

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta

Godina

2016 - 2017

Energetska Efikasnost u funkciji povećanja konkurentnosti i zapošljavanja

Primarni cilj projekta koji bi se realizovao sredstvima granta je prikaz mogućnosti smanjenja potrošnje energije bez značajnih investicionih zahvata i povećanje konkurentnosti MSP-a na taj način. Cilj je potvrditi predstavnicima MSP-a da unapređenje energetske efikasnosti i odnosa prema okolini može uticati na razvoj poslovanja i otvaranje novih radnih mjesta. Cilj će biti realizovan kroz provođenje programa obuke i edukacije za operativni menadžment unutar MSP-a, koji ima mogućnost da utiče na kontrolu potrošnje energenata. Program obuke i edukacije menadžmenta MSP-a je koncipiran tako da ukaže na važnost kontrole potrošnje energenata i praktično prikaže mogućnosti finansijskih ušteda koja se mogu postići unutar MSP-a. Dodatni cilj je kreiranje priručnika sa praktičnim primjerima mjera energetske efiksnosti u MSP-ima iz realnog okruženja u FBiH.

Kategorije
  • Energetska efikasnost
  • Edukacija