Klijent

GIZ

Godina

2019

EU4Business

Cilj projekta je doprinijeti provedbi EU4Busness sheme bespovratnih sredstava pružanjem obuka i smjernica za potencijalne korisnike bespovratnih sredstava u vezi s poboljšanjem koncepta nota do potpunih aplikacija.

Usluge jačanje kapaciteta podnosilaca prijava i njihovih partnera, fokusirajući se na podršku sektorima turizma i izvoza. Očekivani rezultat je povećana kvaliteta kompletnih prijava podnesenih u okviru ta dva poziva za podnošenje prijedloga projekata.

Kategorije
  • Edukacija