Klijent

SIDA

Godina

2011

Građani za Europu: Energija i okoliš
Mreža organizacija civilnog društva iz cijele Bosne i Hercegovine Građani za Europu, tokom 2011. godine vodila je opsežne konsultacije sa relevantnim sudionicima civilnog društva te predstavnicima vlasti u BiH. Cilj dijaloga bio je usmjeren na povećanje nivoa i kvalitete javne rasprave o ključnim mjerama koje treba preduzeti kako bi BiH napredovala prema članstvu u Europskoj uniji, a posebno u oblastima poljoprivrede i ruralnog razvoja, energetike i okoliša, te rada i zapošljavanja.
Ova građanska inicijativa predstavljala je nastavak rada mreže nevladinih organizacija koje su 2010. godine vodile dijalog sa političkim strankama u predizbornom periodu. Aktivnosti u okviru inicijative „Građani za Europu“ odvijaju se pod pokroviteljstvom Specijalnog predstavnika Europske unije u BiH/Šefa Delegacije Europske unije u BiH, uz finasijsku podršku Švedske Agencije za međunarodni razvoj (SIDA), i u saradnji sa Direkcijom za europske integracije BiH.
Tokom 2011. godine, predvođena udruženjem „Vesta“ iz Tuzle, inicijativa ”Građani za Europu“ je okupila 38 organizacija civilnog društva, kao i niz njihovih stručnjaka koji su po tematskim oblastima nastavili istraživati i analizirati preporuke objavljene u sklopu inicijative u 2010. godini. Tematski stručnjaci su javno konsultovali više desetina građanskih organizacija i stručnih pojedinaca u sektorima poljoprivrede i ruralnog razvoja, energije i okoliša, te rada i zapošljavanja, širom BiH, uključujući poslodavce, univerzitetske profesore, sektorska udruženja, poljoprivrednike, razvojne agencije, biroe i druge zainteresirane strane.
Prijedlozi i zapažanja civilnog društva su pažljivo analizirani i uključeni u ovaj dokument u obliku preporuka za djelovanje, koji je ponuđen odgovornim osobama u vlasti na razmatranje i diskusiju prilikom javne sesije , koja se 20. maja 2011. godine odvijala u zgradi Parlamenta BIH i na kojoj je sudjelovalo preko 70 vladinih službenika, predstavnika relevantnih agencija i civilnog društva.
Kategorije
  • Energetska efikasnost
  • Obnovljivi izvori energije
  • Klimatske promjene