Klijent

GIZ

Godina

2010 - 2013

Izgradnja kapaciteta za korištenje obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti u općinama jugoistočne Europe
Cilj projekta je ojačati nadležnosti i kapacitete opština u svrhu modernizacije energetskog sistema: povećanje energetske efikasnosti, ekonomske efikasnosti, održivosti, zaštiti životne sredine i proizvodnje lokalne vrijednosti iz decentralizovane proizvodnje energije.
Aktivnosti projekta: detaljan pregled zakonodavnog i regulatornog okvira, analize sektorskog konteksta i sektorskih politika, izrada akcionih planova za energetsku energetsku (SEAP), studija izvodljivosti za daljinsko grijanje na postrojenje na biomasu, energetski pregledi javnih zgrada, podrška javnim institucijama u pripremi i provođenju projekata energetske efikasnosti, obuka i treninzi, statističko i ekonomsko modeliranja potrošnje energije odabranim opštinama, itd.
Kategorije
  • Energetska efikasnost
  • Obnovljivi izvori energije