Klijent

Centar za razvoj i podršku

Godina

2019 - 2020

Jačanje Održive i Ekološki Prihvatljive Poduzetničke Kulture Mladih u Kantonu Sarajevo

Opšti cilj projekta je da se kroz obuku i edukaciju mladih studenta sa Univerziteta u Sarajevu, razvije zelena omladinska poduzetnička kultura i pruži podrška samozapošljavanju i smanjenju nezaposlenosti mladih u Bosni i Hercegovini. Specifični ciljevi projekta su:

  1. Educirati mlade iz oblasti zelene ekonomije, održivog razvoja, poduzetništva, poslovnog planiranja i menadžmenta;
  2. Promovisati integraciju kulture održivog i ekološki prihvatljivog poslovanja u privatnom sektoru Bosne i Hercegovine.
Kategorije
  • Edukacija