Klijent

Svjetska Banka

Godina

2016 - 2019

Projekat energetske efikasnosti u BiH (BEEP)

U okviru projekta BEEP, Energis ima za cilj pokazati koristi od poboljšanja energetske efikasnosti u zgradama javnog sektora i podržati razvoj skalabilnih modela finansiranja energetske efikasnosti. Ciljane zgrade javnog sektora uključuju škole, bolnice, kliničke centre; mali broj drugih javnih objekata, npr. domovi za starije osobe ili druge administrativne zgrade također mogu biti uključeni u projekt.

Kategorije
  • Energetska efikasnost
  • Obnovljivi izvori energije