Klijent

GGF Finance in Motion

Godina

2012

Strategija i razvoj kreditnih proizvoda za finansiranje obnovljivih izvora i energetske efikasnosti
Projekat razvoja strategije i kreditnih proizvoda za finansiranje obnovljivih izvora i energetske efikasnosti je kratkoročni projekat po svojoj prirodi i u implementaciji će se fokusirati na:
  1. razvoj strategije, alata i proizvoda koji će ciljati na sektor OIE i EE u Republici Srpskoj;
  2. dizajnirati implementacijski plan;
  3. početak plasmana OIE&RE kreditnog proizvoda i marketinška kampanja;
  4. obučavanje osoblja kroz treninge i mentorstvo na radnom mjestu sa ciljem osiguravanja plasmana ovog kreditnog proizvoda.
Po završetku implementacije projekta NLB Razvojna banka će biti u mogućnosti da servisira najbolje klijente EE/OIE sektora u RS/BiH. Ukupni plasman kreditne linije bi se trebao mjeriti kroz duži period i zbog toga ciljevi za plasman kreditne linije će biti niski u toku trajanja ovog projekta, ali će podrazumjevati znatno više ciljeve kroz naredne dvije godine. Ono što je važno za ocjenjivanje uspješnosti ovog projekta je broj obučenog osoblja, broj identifikovanih potencijalnih klijenata i broj plasiranih kredita po pokretanju kreditnog proizvoda.
Glavni ciljevi ovog projekta i tehničke pomoći NLB Razvojnoj banci su:
  1. Asistiranje NLB RB u razvoju EE/RE kreditne strategije kroz preporuku odgovaralućih proizvoda/proizvodnih paketa koji ciljaju lokalno EE/RE tržište malih i srednjih preduzeća kao i pojedincima;
  2. Ispomoć banci pri plasmanu proizvoda kroz implementaciju operacijskih promjena poput unapređenja kreditnih politika, procedura i alata; elaboriranje marketing strategije za novi EE/RE kreditni proizvod; i nadgledanje plasmana EE/RE kredita nakon pokretanja ove kreditne linije;
  3. Trening prodajnog i risk osoblja o EE/RE kreditiranju i proizvodima kroz prijenoz znanja i kapaciteta NLB RB menadžmentu i osoblju kroz treninge na radnom mjestu i prilagođenim trening programom koji treba osigurati održivost EE kreditiranja u NLB RB.
Kategorije
  • Obnovljivi izvori energije
  • Energetska efikasnost