Klijent

Europska komisija

Godina

2013

TRACE
Primarni cilj TRACE projekta je podrška lokalnim i regionalnim upravama u Jugoistočnoj Evropi da se razviju, potvrde i unaprijede politike i mehanizmi za poboljšanje energetske efikasnosti u zgradarstvu. Ovaj cilj će se postići kroz razvoj transnacionalnoga partnerstva, što olakšava razmjenu iskustava , znanja i dobre prakse među svojim članovima , kao i provođenje zajedničkih akcija po ovom pitanju od strateškog značaja.
Kategorije
  • Energetska efikasnost
  • Obnovljivi izvori energije
  • Edukacija