Klijent

Europska komisija

Godina

2014

SEERISK

U sklopu implementacije projekta „Zajednička procjena rizika i spremnost upravljanja u katastrofama u Dunavskom makroregionu“ (akronim: SEERISK) kreiran je „Vodič za adaptaciju na klimatske promjene i procjenu rizika“.

Opšti cilj ovog Vodiča je da se procjene i smanje rizici od prirodnih katastrofa izazvanih klimatskim promjenama, koji utiču na ljudski život, dobrobit i životnu sredinu u Dunavskom makroregionu. Cilj dokumenta je poboljšanje spremnosti i sposobnosti upravljanja u katastrofama, kao i predlaganje aktivnosti koje se mogu primijeniti za ublažavanje klimatskih promjena i adaptaciju na klimatske promjene. Ovaj Vodič predstavlja pregled rezultata prvog dijela projekta SEERISK i u zaključku daje preporuke za donosioce odluka kako da na lokalnom nivou poboljšaju adaptaciju na prirodne opasnosti izazvane klimatskim promjenama. Jedan od glavnih ciljeva projekta SEERISK je da se razvije zajednička, opšta, prilagodljiva metodologija procjene rizika. Procjena rizika je proces sistematskog, naučno zasnovanog donošenja odluka, na osnovu kojeg se dobija sveobuhvatan profil rizika, njihovi uzroci, vjerojatnoća i posljedice.

Kategorije
  • Klimatske promjene