Primjer iz regije: Postrojenje na biogas na farmi “Global Seed”

Primjer iz regije: Postrojenje na biogas na farmi “Global Seed”

Prva elektrana na biogas u farmi je otvorena još 2012. godine, a sa postrojenjem koje je ove godine pušteno u rad “Global Seed” raspolaže sa ukupnim instalisanim kapacitetom od 1,2 megavata.

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Vuk Radojević i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović obišli su danas u Čurugu novo postrojenje za biogas u okviru farme “Global Seed”.

Farma “Global Seed” bavi se organskom proizvodnjom ratarskih kultura, organskog mlijeka, uzgojem tovnih junadi i mliječnih krava i dobijanjem električne energije iz obnovljivih izvora. Prva elektrana na biogas u farmi je otvorena još 2012. godine , a sa postrojenjem koje je ove godine pušteno u rad “Global Seed” raspolaže sa ukupnim instalisanim kapacitetom od 1,2 megavata. Ukupna investicija u oba pogona iznosi 4,3 miliona eura.

Vuk Radojević je prilikom otvaranja istakao da je zadovoljstvo vidjeti jedinstvenu farmu ne samo u Srbiji, nego i Evropi, kakva je „”Global Seed” kada su u pitanju biljna i stočarska organska proizvodnja.

On je dodao da farma raspolaže oko 1000 muznih krava u organskoj proizvodnji, sa prosjekom oko 18 hiljada litara mlijeka dnevno, ili 7 miliona litara godišnje, što su impresivni podaci. S druge strane, kada je riječ o biljnoj proizvodnji na oko 1700 hektara, od čega je 800 hektara pod navodnjavanjem „”Global Seed” i tu bilježi značajne rezultate u organskoj proizvodnji, sa prosiječnim prinosom pšenice i do šest tona po hektaru i suncokreta do tri tone po hektaru.

„Pokrajinska vlada je preko Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo ove godine izdvojila skoro tri puta više sredstva za podršku kontroli i sertifikaciji organske proizvodnje“, naveo je Vuk Radojević i dodao da je podržana i nabavka mehanizacije koja je specifična i neophodna za organsku proizvodnju.

Radojević je naglasio da je organska poljoprivredna proizvodnja prilika za sva mala i srednja preduzeća da se kroz koncept organske proizvodnje izbore za svoje mjesto na tržištu i učine sebe konkurentnijima.

Ministar Nedimović je naglasio da je „”Global Seed” jedan od najvećih proizvođača organskog mlijeka u Evropi, te da je to nešto po čemu Srbija treba da bude prepoznatljiva.

„Organska poljoprivreda je nešto na čemu ćemo insistirati u godinama koje su pred nama, iz prostog razloga što je tu ostvarena vrijednost mnogo izdašnija i može mnogo više da se zaradi, vodeći računa o svim pravilima koja postoje u skladu sa našom zakonskom regulativom“, kazao je Nedimović dodajući da i mnogo manje farme od “Global Seed” mogu da imaju biogasno postrojenje, te da će kroz IPARD biti podržane takve akvizicije.

Ova objava je dio projekta “Energetske zadruge – zajednička incijativa za rješenje problema otpada sa farmi u Zeničko-Dobojskom kantonu” koji se implementira uz podršku Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona. Projekt ima za cilj da promoviše okolišno održivo ponašanje, razvije svijest i ojača ekološku kulturu građana kroz informisanje i poticanje na udruživanje i formiranje energetskih zadruga kroz koje će se zajedničkom incijativom vršiti ponovna upotreba otpada i omogućiti korištenje alternativnog izvora energije na farmama koristeći biogasna postrojenja za proizvodnju toplotne i električne energije u cilju smanjenja zagađenja okoliša u ruralnim područjima Zeničko-Dobojskog kantona.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu