Klima se može „ohladiti“ primjenom bambusa u građevinskom sektoru

Bambus je već jedan od najšire korištenih i najprilagodljivijih prirodnih materijala na planeti, a koristi se za prehranu, medicinsko  posuđe, muzičke instrumente, odjeću i namještaj. Također, od njega se prave skele, podne obloge, okviri bicikala, poboljšava plodnost goveda, a koristi se i u proizvodnji piva. Najnovija istraživanja sada upućuju na zaključak kako bi povećana upotreba bambusa u građevinskom sektoru odigrala veliku ulogu u borbi protiv klimatskih promjena.

Istraživanje koje su proveli istraživači sa Sveučilišta Cambridge u Velikoj Britaniji i Sveučilišta za prirodne resurse i primijenjene bionauke u Beču objavljeno je u magazinu Scientific Reports i u njemu je proučavana struktura i način prijenosa toplote kroz bambus, tj. toplotna provodnost bambusa. Procjenjuje se da je građevinski sektor u Velikoj Britaniji zaslužan za 30 % do 40 % emisija ugljikovog dioksida u državi.

Razlog tomu ujedno je i proizvodnja energetski zahtjevnih materijala poput cementa i čelika, kao i količina energije potrebna za grijanje i hlađenje zgrada. „Obnovljivi materijali na bazi biljaka poput bambusa imaju veliki potencijal za izgradnju održivih i energetski efikasnih građevina“, navode istraživači. „Upotreba takvih materijala mogla bi znatno smanjiti količinu emisija u odnosu na tradicionalne materijale, pomažući tako u smanjivanju ljudskog utjecaja na klimatske promjene.“

Koristeći se naprednom toplotnom pretražnom mikroskopijom, istraživači su promatrali toplotni tok unutar staničnih stijenki bambusa te proučavali  provodno tkivo kroz koje se prenose tekućina i hranjive tvari kroz bambus. Dobivene slike otkrile su zapetljanu strukturu vlakana s izmjenjujućim slojevima debljih i tanjih staničnih stijenki te je otkriveno da deblje stijenke daju najbolju toplotnu vodljivost te da su zaslužne za čvrstoću i krutost bambusa.

U istraživanju je navedeno da je količina potrebnog grijanja i hlađenja u zgradama prvenstveno povezana sa svojstvima materijala od kojih su napravljene, a posebno ovisi o tome koliko toplote korišteni materijali mogu provoditi i skladištiti.

Ova objava je dio projekta “Jačanje Održive i Ekološki Prihvatljive Poduzetničke Kulture Mladih u Kantonu Sarajevo” koji Udruženje – Centar za edukaciju i podizanje svijesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti (Energis) implementira uz podršku Centra za razvoj i podršku (CRP) u okivru projekta GEAR – Green Economy for Advanced Region / GEAR – Zelena ekonomija za razvoj regiona, finansiranog od strane Evropske unije.

Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost Energis-a i ni na koji način se ne može smatrati da odražava stavove Evropske unije i Centra za razvoj i podršku

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.