Lista učesnika u OIE kampu i studijskim putovanjima

Listu učesnika

u OIE kampu i studijskim putovanjima

 

Udruženje – Centar za edukaciju i podizanje svijesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti – Energis organizira besplatan kamp sa bogatim programom seminara, radionica i studijskih putovanja na temu obnovljivih izvora energije u okviru projekta „Zajedno za Održivost“ za mlade osobe starosne dobi do 24 godina, koji pohađaju jedan od tehničkih fakulteta u Bosni i Hercegovini.

Kamp će se održati u periodu od 01.03.2019. do 05.03.2019. godine na planini Vlašić, u turističkom naselju EKO-FIS Vlašić. Kroz kamp, studenti će učestvovati u bogatom programu o održivom razvoju, obnovljivim izvorima energije, solarnim elektranama, solarnim kolektorima, hidroelektranama, biogasnim elektranama i procesu projektovanja i izgradnje postrojenja za proizvodnju električne energije. Po završetku kampa, svi učesnici će dobiti certifikat o učešću u ovom jedinstvenom OIE kampu.

Rok za podnošenje aplikacija bio je 31.12.2018. godine, te je na adresu Energis-a, došlo 290 prijava mladih i perspektivnih osoba. Na osnovu kriterija navedenih u pozivu, data je  prednosti osobama koje su rođene ili žive na lokacijama kao što su Bihać, Cazin, Bužim, Srebrenik, Kalesija, Kladanj, Zenica, Zavidovići, Maglaj, Uskoplje/Gornji Vakuf and Donji Vakufe), Livno, Glamoč, Drvar (u FBiH), regija Istočne Hercegovine, Prijedorska regija (u RS) i Brčko Distrikt, osobama ženskog spola i studentima sa značajnim akademskih dostignućima. Izabrano je 50 studenta koji će biti učesnici OIE kampa, dok će ostalim prijavljenima biti poslan edukativni i promotivni materijal na e-mail adresu koju su napisali u prijavi.

Lista učesnika OIE kampa i studijskih putovanja

Broj Ime i prezime Univerzitet / Fakultet
1 Advan Žunić Tehnički fakultet Bihać
2 Andrea Jurić Mašinski fakultet Banja Luka
3 Tarik Berbić Mašinski fakultet Zenica
4 Ahmed Babić Elektrotehnika i elektronika IUS
5 Elma Midžić Internacionalni Burč univerzitet
6 Merdžana Bajrektarević Tehnički fakultet Bihać
7 Merima Mešković Mašinski fakultet Zenica
8 Arnela Bašić Tehnološki fakultet Tuzla
9 Selmedina Avdić Fakultet Elektrotehnike Tuzla
10 Ajna Beganović Politehnički fakultet Zenica
11 Belmin Šogolj Mašinski fakultet Zenica
12 Lamija Torlo Agromediteranski fakultet Mostar
13 Enis Rahić Mašinski fakultet Mostar
14 Lejla Jugo Elektrotehnički fakultet Sarajevo
15 Azra Kapić Tehnički fakultet Bihać
16 Samir Keranović Tehnički fakultet Bihać
17 Šabanija Gudić Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
18 Admir Mehuljić Mašinski fakultet Mostar
19 Melis Zulić Tehnički fakultet Bihać
20 Danijela Miljatović Rudarski fakultet Prijedor
21 Lana Torlo Agromediteranski fakultet Mostar
22 Romanela Lajić Elektrotehnički fakultet Banja Luka
23 Ajla Sejmenović Mašinski fakultet Sarajevo
24 Radovan Šišarica Rudarski fakultet Prijedor
25 Amina Odobašić Elektrotehnički fakultet Tuzla
26 Irena Žarić Tehnološki fakultet Banja Luka
27 Radenko Šetka Elektrotehnički fakultet Banja Luka
28 Matej Batvić Elektrotehnički fakultet Sarajevo
29 Nemanja Nijemčević Mašinski fakultet Banja Luka
30 Ilhana Milanović Mašinski fakultet Mostar
31 Sara Radišić Mašinski fakultet Banja Luka
32 Nedim Hurem Tehnički fakultet Bihać
33 Nebojša Pavlica Mašinski fakultet Banja Luka
34 Mario Mijatović Rudarsko-Geološko-Građevinski fakultet Tuzla
35 Sara Sitnić Mašinski Fakultet Sarajevo
36 Anja Juričević Elektrotehnički fakultet Banja Luka
37 Martina Ćorić Fakultet za saobraćaj i komunikaciju
38 Ivana Gordić Elektrotehnički fakultet Banja Luka
39 Nevena Kisin Elektrotehnički fakultet Nikola Tesla
40 Selma Suljić Elektrotehnički fakultet Banja Luka
41 Alen Halilović Mašinski fakultet Zenica
42 Mustafa Omerović Mašinski fakultet Mostar
43 Ibrahim Beganović Tehnički fakultet Bihać
44 Srđan Šobot Rudarski fakultet Prijedor
45 Dženneta Mehić Tehnički fakultet Bihać
46 Sanela Mešić Elektrotehnički fakultet Sarajevo
47 Tanja Vejnović Mašinski fakultet Banja Luka
48 Arnela Sivčević Rudarsko-Geološko-Građevinski fakultet Tuzla
49 Vildana Sekić Elektrotehnički fakultet Tuzla
50 Nebojša Ivić Mašinski fakultet Banja Luka

 

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.