OBJAVA LISTE UČESNIKA PROGRAMA PODUZETNIČKE OBUKE!

Učesnici obuke i edukacije će dobiti priliku da steknu saznanja koja se tiču kreiranja poslovne strategije i poslovnog plana, organizovanja malog biznisa, oblasti poreza i drugih obaveza prema državi, procedure pokretanja biznisa i značaja održivog poslovanja. Pri završetku programa obuke i edukacije učesnici će dobiti certifikat o učešću u ovom jedinstvenom programu poduzetničke obuke.

Rok za prijavu na Program poduzetničke obuke, koji će se održati 06.12. i 07.12.2019 godine od 09:30 h u prostorijama Udruženja na adresi Obala Kulina bana br.4, Sarajevo, je bio 15.11.2019 godine. Svi mladi i ambiciozni studenti fakulteta iz Sarajeva starosne dobi do 25 godine su se mogli prijaviti, popunjavanjem obrazca sa linka https://forms.gle/AjeJcStvFQR36sqK9. Izabrano je 53 studenta koji će biti učesnici programa poduzetničke obuke, dok ostalim prijavljenima će biti poslan edukativni i promotivni materijal na e-mail adresu koju su dostavili u prijavi.

 

Broj Ime i prezime Godište
1 Ibrahim Beganović 1996
2 Nemanja Nijemčević 1996
3 Hazira Hadžić 1995
4 Lejla Bajramović 1997
5 Berina Hrnjić 1995
6 Nejra Mandžić 1998
7 Tarik Halilović 2000
8 Ajdin Karić 1999
9 Minela Jajetović 2000
10 Ajša Hoši 1998
11 Samra Šaljić 2000
12 Saća Halilović 1996
13 Amila Džihanić 1995
14 Rukaja 1998
15 Mersiha Memić 1997
16 Aida Bahtijarević 1995
17 Aiša Hadžić 1998
18 Najla Delic 1997
19 Senid Osmankovic 1994
20 Munir Šišić 1997
21 Adna-Dženeta Resić 2001
22 Muhamed Krnjic 1994
23 Senija Kozlica 1997
24 Adaleta Hasanović 1998
25 Sanela Bekonjić 1997
26 Ana Skopljak 1996
27 Sema Čorbo 1997
28 Una Smailbegovic 1998
29 Adna Zaimovic 1994
30 Ena Radak 1998
31 Dženeta Karahodžić 1996
32 Erna Buševac 2000
33 Lana Torlo 1994
34 Naida Stupar 1994
35 Nejra Mandžić 1998
36 Arnela Obralija 1999
37 Eldar Avdibašić 1999
38 Amer Viteskic 2000
39 Ena Čengić 1999
40 Amina Hasagić 1998
41 Naida Hodžić 1998
42 Omar Jašarspahić 1997
43 Nejra Mujezinovic 1996
44 Lejla Islamagić 1994
45 Lejla Hukić 1995
46 Lejla Muminović 1995
47 Aida Alibegović 1996
48 Amina Trle 1996
49 Amina Omeragić 1995
50 Belma Nahic 1996
51 Emina Nuhić 1995
52 Salahudin Crnac 1996
53 Amna Zukić 1996

 

 

Ova objava je dio projekta “Jačanje Održive i Ekološki Prihvatljive Poduzetničke Kulture Mladih u Kantonu Sarajevo” koji Udruženje – Centar za edukaciju i podizanje svijesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti (Energis) implementira uz podršku Centra za razvoja i poduzetništvo (CRP) u okivru projekta GEAR – Green Economy for Advanced Region / GEAR – Zelena ekonomija za razvoj regiona, finansiranog od strane Evropske unije.

Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost Energis-a i ni na koji način se ne može smatrati da odražava stavove Evropske unije i Centra za razvoj i podršku

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.