WEBINAR-PREDSTAVLJANJE BROŠURE O NITRATNOJ DIREKTIVI I NJENOJ PRAKTIČNOJ PRIMJENI U BiH

Poziv svim zainteresovanim kompanijama, organizacijama i studentima, da nam se pridruže sutra na jednosatnom webinaru „Predstavljanje brošure o Nitratnoj direktivi i njenoj praktičnoj primjeni u Bosni i Hercegovini“, putem aplikacije Teams, s početkom u 12:00 – 13:00h.

Webinar će se  održati u okviru projekta „Poboljšanje inovacionih kapaciteta privatnih i javnih aktera za održivu i profitabilnu reciklažu stočnog otpada RE – LIVE – WASTE“, u organizaciji Energisa.

Projekat RE-LIVE WASTE se implementira u okviru Interreg Mediteranskog programa. Cilj projekta je testiranje inovativnih tehnologija za tretman životinjskog otpada na održivi i integrisani pristup. Problem koji tretira ovaj projekat se odnosi na zagađenje zemljišta putem životinjskog otpada (stajnjaka) u cilju provođenja EU direktive o nitratima.

Stočni otpad koji se koristi kao gnojivo za poljoprivredu, stvara ozbiljne probleme u pogledu onečišćenja tla i podzemnih voda. Direktiva o nitratima EU ograničila je njihovu upotrebu iz ekoloških razloga, u smislu povećanih problema upravljanja poljoprivrednom proizvodnjom. Projekat RE-LIVE-WASTE fokusiran je ka transformaciji stočnog otpada u visoko vrijedna gnojiva testiranjem inovativnih procesa u četri regije (Italija, Španija, Kipar i Bosna i Hercegovina).

Testiranje će pružiti odličnu priliku za usvajanje inovacija, razmjenu znanja, prijenos i umrežavanje među regijama. Demonstracija agronomskih i okolišnih performansi dobivenih gnojiva kao i njihova komercijalna održivost utjecati će na njihovu prodaju i pridonijeti stvaranju novog tržišta i poslovnih mogućnosti.

Predavač prof. dr. Halil Omanović će vas sutra upoznati sa ugovorenim obavezama Bosne i Hercegovine u skladu sa Nitratnom direktivom, šta to znači za farmere, kako farmeri mogu da ispune uslove Nitratne direktive u BiH, dobre prakse u upravljanju životinjskim otpadom na farmama, kao i tehnologije koje su dostupne na tržištu za tretman životinjskog otpada na farmama.

„Očekujemo da će Webinar i priručnik proširiti vidike, te podići svijest farmama i ostalim zagađivačima o potrebi bolje zaštite voda i okoliša, a kod mladih dodatno pojačati već izgrađenu svijest o zaštiti prirode“, prof. dr. Halil Omanović.

Registracija je obavezna i dostupna je putem sljedećeg linka: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrJeaFyYbe5qqLS2q4PR3Ab5aZ-iVR-Cs6YROes5ImGJQ-RA/viewform.

Za sva pitanja, ostajemo Vam na raspolaganju: info@energis.ba.

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.