Zenica uvodi sistem javnih bicikala i usvaja Akcioni plan za zeleni grad

Novac za sistem javnih bicikala obezbjeđen je na Javnom konkursu za dodjelu sredstava u vidu finansijske pomoći kao podrška realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite životne sredine za 2019. godinu koji je raspisao Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH.

Zenica je jedan od najzagađenijih gradova u Bosni i Hercegovini, a u martu ove godine potpisan je ugovor o rješavanju jednog od glavnih uzroka zagađenja u gradu.

Uvođenjem sistema javnih bicikala uspostaviti će se model ostvarivanja mobilnosti građana i stanovnika gradskog područja zasnovan na principima energetske efikasnosti, očuvanja i zaštite okoliša.

Konkretni rezultati projekta će biti nabavka 30 javnih bicikala sa ugrađenim GPS praćenjem i uključenim katancem, 30 stalaka za parkiranje bicikala, kao i usluga izrade cjelokupnog sistema javnih bicikala u vidu pružanja softverskog rješenja, izrade web stranice i mobilne aplikacije.

Dugoročni rezultat predstavlja povećanu upotrebu bicikla kao sredstva javnog prevoza, smanjenje emisije zagađujućih materija iz privatnih vozila i smanjene potrošnje fosilnih goriva..

Akcioni plan za zeleni grad, koji je najavljen u septembru prošle godine, pripremljen je zahvaljujući sredstvima Federalnog ministarstva finansija Austrije i podršci Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Međunarodni konzorcijum PwC – Arup u saradnji s predstavnicima Grada radio je na izradi Akcionog plana u kome je definisano 18 ključnih mjera u oblasti energetike i građenja, plavo-zelene infrastrukture, saobraćaja, prostornog planiranja i upravljanja otpadom.

 

Ova objava je dio projekta “Jačanje Održive i Ekološki Prihvatljive Poduzetničke Kulture Mladih u Kantonu Sarajevo” koji Udruženje – Centar za edukaciju i podizanje svijesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti (Energis) implementira uz podršku Centra za razvoj i podršku (CRP) u okivru projekta GEAR – Green Economy for Advanced Region / GEAR – Zelena ekonomija za razvoj regiona, finansiranog od strane Evropske unije.

Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost Energis-a i ni na koji način se ne može smatrati da odražava stavove Evropske unije i Centra za razvoj i podršku

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.