RS mijenja Strategiju razvoja energetike do 2035. godine – Finalna verzija uskoro pred skupštinom

RS mijenja Strategiju razvoja energetike do 2035. godine – Finalna verzija uskoro pred skupštinom

Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske (RS) Petar Đokić i ambasador Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u BiH Edward Ferguson razgovarali su juče u Banjaluci o izmjenama i dopunama Strategije razvoja energetike RS do 2035. godine.

– Prilikom izrade ovog dokumenta moramo ostati krajnje odgovorni prema našim ustavnim obavezama i nadležnostima, istakao je Đokić i dodao da finalnu verziju dopune strategije treba da usvoji Vlada, a potom Narodna skupština.

Đokić je naglasio da se o Okvirnoj strategiji razvoja sektora energetike BiH ne može govoriti sve dok FBiH ne usvoji svoju Strategiju razvoja energetskog sektora, saopćeno je iz Ministarstva industrije, energetike i rudarstva RS-a.

U ime Vlade RS zahvalio je britanskoj ambasadi koja je angažovala konsultantsku kuću Priceweaterhouse Coopers (PwC) da pomogne u ažuriranju Strategije razvoja energetike RS do 2035. godine i podsjetio da RS s Velikom Britanijom ima razvijenu saradnju, te da je Velika Britanija zahvaljujući izgradnji TE Stanari drugi investitor u BiH.

Đokić je istakao da RS raspolaže značajnim resursima koji nisu dovoljno iskorišteni, te da treba ohrabriti investitore da sa povjerenjem ulažu u region.

– Moramo se boriti da se ovaj region nametne kao most između istoka i zapada i iskoristiti prednosti i potencijale kojima raspolažemo – naveo je Đokić.

Britanski ambasador u BiH Edward Ferguson je rekao da s resornim ministarstvom ima odličnu saradnju kad je u pitanju izrada dopune Strategije energetike RS, te da očekuje da do kraja mjeseca bude završena finalna verzija.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply