Slovenija odvaja 660 miliona eura za likvidnost, zelenu tranziciju firmi

Slovenija odvaja 660 miliona eura za likvidnost, zelenu tranziciju firmi

Vlada Slovenije će pomoći oporavak od posljedica pandemije virusa korona sa 660 miliona eura namijenjenih kompanijama, uključujući 248 miliona eura u grantovima. Program je usredsređen na MSP, likvidnost, zelenu tranziciju i digitalizaciju.

Ministarstvo za privredni razvoj i tehnologiju u Ljubljani predstavilo je sveobuhvatni program podsticaja za ovu godinu, s bespovratnim i sredstvima koja će se vraćati, u namjeri da podrži oporavak od uticaja zarazne bolesti COVID-19 u Sloveniji. Navelo je da je prioritet da se kompanijama obezbjedi likvidnost i da će pomoći njihovu zelenu i digitalnu tranziciju ka višoj dodatoj vrijednosti.

Ukupna svota iznosi 660 miliona eura, od čega su grantovi 248 miliona. Pored direktnih mjera, kompanije će moći da kroz program dobiju proizvode, u saradnji sa vladinim agencijama.

Sektor MSP je posebno ranjiv, a nezaposlenost raste

Ministarstvo je izrazilo zabrinutost zbog situacije među malim i srednjim preduzećima (MSP), pogotovo u domenu usluga. Poseban izazov je rastuća nezaposlenost, stoji u objavi.

Kompanije mogu da se prijave za proizvode, vaučere, garancije za zajmove, subvencionisane kamate, male i mikrokredite

Slovenački fond za preduzetništvo, SPS, odobravaće garancije za zajmove u rasponu od 60 do 80 posto na deset godina, uz subvencionisanje kamatnih stopa i grejs period do dvije godine. Program je pokrenut za radni kapital (plate, materijalne i troškove na ime usluga i zaliha), investicije u opremu i čistu energiju i preduzetništvo i zanate.

Fond sprema zajmove od 5.000 do 50.000 eura za manja ulaganja, radni kapital i mikrozajmove, koji su dostupni po pojednostavljenoj proceduri. Pružaoci raznih poslovnih usluga imaju na raspolaganju vaučere vredne do 9.999 evra.

SPS otvara vrata za druge investicije

SPS-ov paket za MSP iznosi ukupno 210 miliona evra i namenjen za 5.200 firmi. Ministarstvo je procijenilo da će on stimulisati investicije vrijedne čitavih 352 miliona eura.

Kompanije će u prvom kvartalu dobiti pristup sredstvima iz Klimatskog fonda od pet miliona eura za zelenu tranziciju u cirkularnu, niskougljeničnu ekonomiju.

Preuzeto: Balkan Green Energy News 

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu