Spremanje vodika u solne spilje je budućnost spremanja energije

Spremanje vodika u solne spilje je budućnost spremanja energije

Velika Britanija ima velike spilje koje bi mogle pokriti vršna opterećenja električne energije za cijeli grad. Spremanje vodika duboko ispod zemlje u solne spilje, te njegovo pretvaranje u električnu energiju bi moglo pomoći Velikoj Britaniji da pokrije svoje buduće vršne potrebe za električnom energijom pokazao je najnoviji izvještaj kojeg je izdao Energy Technologies Institute (ETI).

Velika Britanija ima velike spilje koje bi mogle pokriti vršna opterećenja električne energije za cijeli grad.

Spremanje vodika duboko ispod zemlje u solne spilje, te njegovo pretvaranje u električnu energiju bi moglo pomoći Velikoj Britaniji da pokrije svoje buduće vršne potrebe za električnom energijom pokazao je najnoviji izvještaj kojeg je izdao Energy Technologies Institute (ETI).

Izvještaj se zove The Peak Energy Report, a napisao ga je strateški menadžer firme Den Gammer. U njemu se proučava uloga spremanja vodika kao dijela čistog, responzivnog elektroenergetskog sistema. On tvrdi da bi ovakve investicije mogle smanjiti potrebe za investicije u nove elektrane.

Danas se ovakve solne spilje koriste za spremanje nafte i prirodni plin te ih ima otprilike 30 u Velikoj Britaniji. Prema izvještaju se isplati razviti 10 GW CCS (hvatanje i spremanje ugljika) sektor do 2030. Velika Britanija bi mogla razviti, komercijalizirati i integrirati tehnologiju u idući 35 godina uz adekvatne potpore.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu