Šta je ISO 50001?

Šta je ISO 50001?

ISO 50001 je međunarodna norma dobrovoljno razvijena od strane Međunarodne organizacije za normizaciju (ISO) koja pruža organizacijama međunarodno priznate okvire za upravljanje i poboljšanje energetske efikasnosti. Standard uključuje:   upotrebu i potrošnju energije   mjerenje, praćenje i izvještavanje o upotrebi i   potrošnji energije   razvoj i praksu javne nabave za opremu, sisteme i procese koje konzumiraju energiju

ISO 50001 je međunarodna norma dobrovoljno razvijena od strane Međunarodne organizacije za normizaciju (ISO) koja pruža organizacijama međunarodno priznate okvire za upravljanje i poboljšanje energetske efikasnosti. Standard uključuje:

  •   upotrebu i potrošnju energije
  •   mjerenje, praćenje i izvještavanje o upotrebi i   potrošnji energije
  •   razvoj i praksu javne nabave za opremu, sisteme i procese koje konzumiraju energiju
  •   razvoj plana upravljanja energijom i drugim faktorima koji utiču na energetsku efikasnosti, na koje organizacija može uticati i pratiti

ISO 50001 ne uključuje obvezujući ciljevi za poboljšanje energetske efikasnosti. Umjesto toga, on osigurava okvir kroz koji svaka organizacija može postaviti i provoditi svoje ciljeve za poboljšanje energetske efikasnosti.

Šta je sistem upravljanja energijom?

Sistem upravljanja energijom je niz procesa koji omogućuje organizaciji da koristi podatke i informacije za održavanje i poboljšanje energetske efikasnosti, povećanje operativne efikasnosti, smanjenje energijskog intenziteta i smanjenje uticaja na okoliš.

Šta je vrijednost ISO 50001?

U poslovnom svijetu, popularna poslovica kaže da ne možete upravljati ono što ne možete mjeriti.

ISO 50001 je međunarodni sistem upravljanja energijom sa dokazanim pristupom za razvoj plana upravljanja energijom i rješavanja kritičnih aspekata energetske efikasnosti, uključujući upotrebu energije, mjerenje, praćenje, izvještavanje, razvoj i praksu javne nabave, te druge varijable koje koje se mogu mjeriti i pratiti.

Usvajanjem ISO 50001 važno je uspostaviti više sistemski i održivi pristup upravljanju energije unutar objekta. Usklađenost sa standardom pruža dokaz da objekat ima implementiran održivi sistem upravljanja energijom, baznu liniju potrošnje energije i kontinuirano poboljšanje energetske efikasnosti. Vrijednost certifikata će biti upravljan tržištem unutar lanaca snabdjevanja, potencijalnim poticajnim programima koji zahtijevaju ISO 50001, a standard ima pozitivan odnos prema budućoj politici
ublažavanja emisija.

Kakav će uticaj ISO 50001 imati?

ISO 50001 je dizajniran za široku upotrebu industrijskih postrojenja, zgrada i drugih organizacija. Ako bude široko usvojen, mogao bih uticati i do 60% svjetske potrošnje energije u mnogim privrednim sektorima.

Ko je razvio ISO 50001?

ISO je stvorio Projektni odbor (PC) 242 koji je razvio ISO 50001, koji uključuje sudjelovanje 59 nacija (14 od kojih su nadzorne nacije). Američko ministarstvo energije (DOE) je podržao Američki nacionalni institut za standarde (ANSI) u ulozi sekretara PC 242 (zajedno s Brazilom).

Nadalje, DOE je podržao tranziciju PC 242 do Tehničkog odbora (TC) 242, koji je zadužen za ažuriranje ISO 50001 kao i razvijanje srodnih standarda. Podrška DOE će pomoći osigurati da novi standardi budu u skladu s američkom energetskom politikom i strategijom.

Ko su korisnici ISO 50001?

ISO 50001 se odnosi na industrijska postrojenja, komercijalne, institucionalne, ili državne objekte, te druge organizacije. ISO 50001 je namjenjen velikim i malim organizacijama, u javnom i privatnom sektoru, u proizvodnji i uslugama, u svim regijama svijeta.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply