Šta možemo očekivati i šta trebamo uraditi u svrhu održivog razvoja energetskog sektora?

Šta možemo očekivati i šta trebamo uraditi u svrhu održivog razvoja energetskog sektora?

Analiza budućih razvojnih obrazaca energetskog sektora koja je uokvirena u dokument "World Energy Outlook 2018" ukazuje na trendove, obrazce i razvojne putanje energetskog sektora, te napominje svijet šta je potrebno učiniti kako bi se dostigao održivi razvoj energetskog sektora.

U vrijeme kada geopolitički faktori vrše nove i kompleksne uticaje na energetskim tržištima, naglašavajući kritičnu važnost energetske sigurnosti, World Energy Outlook 2018, publikacija Međunarodne agencije za energiju, detaljno opisuje globalne energetske trendove i definira mogući uticaj na snabdijevanje i potražnju, emisije ugljika, zagađenje vazduha i pristup energiji.

“Naša analiza pokazuje da će više od 70% globalnih energetskih ulaganja biti upravljano vladama i kao takva poruka je jasna – svjetska energetska sudbina leži u vladinim odlukama”, rekao je dr. Fatih Birol, izvršni direktor IEA-e. “Izrada pravilnih politika i odgovarajućih poticaja bit će ključna za postizanje zajedničkih ciljeva osiguranja opskrbe energijom, smanjenja emisija ugljičnog dioksida, poboljšanja kvalitete zraka u urbanim centrima i širenja osnovnog pristupa energiji u Africi i drugdje.”
Scenarij održivog razvoja IEA  u ovom dokumentu nudi način na koji se integriraju različiti ciljevi klime, kvalitete zraka i univerzalnih pristupa. U ovom scenariju, globalne emisije CO2 vezane uz energiju dosežu vrhunac oko 2020. godine, a potom ulaze u strmo i kontinuirano opadanje, u potpunosti u skladu s putanjom potrebnom za postizanje ciljeva Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama.
“Pregledali smo sve trenutne i nedovoljno izgrađene energetske infrastrukture širom svijeta – poput elektrana, rafinerija, automobila i kamiona, industrijskih kotlova i kućnih grijača – i otkrili da će oni dati oko 95% ukupnih dozvoljenih emisija u nadolazećim vijekovima”, rekao je dr. Birol.
“To znači da, ako je svijet ozbiljan u ispunjavanju svojih klimatskih ciljeva onda, od danas treba postojati sistemska sklonost ulaganju u tehnologije održive energije. Ali također moramo biti puno pametniji o načinu na koji koristimo naš postojeći energetski sistem. Možemo stvoriti nešto više prostora širenjem primjene metoda izdvajanja (hvatanja) i spremanja ugljičnog dioksida, vodika i poboljšanjem energetske učinkovitosti. Da bi bili uspješni, moramo pružiti globalni politički i ekonomski napor bez presedana. “
Detaljna analiza je dostupna na: https://www.iea.org/weo2018/

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu