Stručnjaci daju optimistične prognoze za energetsku budućnost BiH

Stručnjaci daju optimistične prognoze za energetsku budućnost BiH

Na 13. Savjetovanju Bosanskohercegovačkog komiteta Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme (BHK CIGRE) ove sedmice u Neumu, koje je okupilo oko 500 naučnih i stručnih djelatnika iz zemlje i inostranstva, moglo se čuti mnogo optimističkih prognoza energetske budućnosti BiH.

Taj stručni skup, održan od 17. do 21. septembra, ponudio je uvid u trenutno stanje elektroenergetskog sektora u BiH, ukazano je na postojeće probleme i predložena određena rješenja i budući pravci djelovanja. Predstavljeno je 158 referata, te upriličene brojne prezentacije svjetskih kompanija, a savjetovanje je završeno sastancima 16 studijskih komiteta.

Posebna pažnja posvećena je perspektivi i korištenju uglja, razvoju novih tehnologija, tržištu električne energije, prenosnim mrežama i drugo. Također, iznesene su nove tehničke, ekološke i ekonomske pretpostavke za korištenje obnovljivih izvora energije i pri tom istaknuto da na tom polju elektroprivrede i investitori moraju raditi više i brže. Tražen je i odgovor koliko postojeći elektroenergetski sistem može apsorbovati novoproizvedene energije iz solarnih panela, vjetroelektrana, malih hidrocentrala, elektrana na bazi biomase, rečeno je Feni u BHK CIGRE.

Tokom posljednjeg dana savjetovanja veliko interesovanje pobudio je rad studijskog komiteta „Distributivni sistemi i male elektrane“ čemu su bila posvećena 23 referata što je najviše u odnosu na ostale komitete.

Smjernice za budućnost u formi sinteze energetske strategije BiH dao je Edhem Bičakčić, predsjednik Bosanskohercegovačkog komiteta CIGRE. Osnovna strategija, prema njegovom mišljenju, treba da bude očuvanje izvozne pozicije energije bar u mjeri u kojoj je BiH uvoznik nafte i prirodnog gasa.

Tokom savjetovanja održana je i redovna skupština Bosanskohercegovačkog komiteta CIGRE i tom prilikom usvojen plan rada do 2019. godine. Istaknuto je da je ovo strukovno udruženje veoma ojačalo, nanovo se afirmisalo i unaprijedilo saradnju sa nacionalnim komitetima CIGRE i nekim kompanijama u regionu.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu