• Lak za kosu ubija?

    Lak za kosu ubija?0

    Lak za kosu i smog

    Svaki proizvod koji se isporučuje u spremniku aerosola zahtijeva sekundarni set hemikalija poznatih kao potisna sredstva. U mnogim slučajevima, ta hemijska miješavina uključuje hlapljive organske supstance (VOC), primarni krivac za stvaranje smoga. Ako se dozvoli …