• Solarni paneli za sirijske bolnice

    Solarni paneli za sirijske bolnice0

    Zemlja je nekoć bila energetsko središte, s mrežom 15 elektrana uključujući TE Aleppo i tri hidroakumulacije.

    No, nakon šest godina rata to se u potpunosti promijenilo jer su elektrane i prijenosna mreža slučajno i taktički uništena a šteta na elektroenergetskom …