• Svjetski dan voda0

    A kada voda stigne u grad, tamo se 600 saradnika gradskog vodovoda brine za sigurno vodonabdijevanje skoro dva miliona stanovnika. Takođe se moraju brinuti i za održavanje 3.000 kilometara dugu vodovodnu mrežu, 12.500 hidranata i 980 javnih fontana i česmi.…