Aktivan mjesec za Energis

Nakon cjenovnih šokova koje smo doživjeli sa početkom sezone grijanja, kao i sa najavama za nova poskupljenja, energetska efikasnost postaje jedna od oblasti u kojoj se bilježi značajan porast interesovanja.

Najbolji primjer za to su uspješno održani Dani znanja o energetskoj efikasnosti koji su održani 10. i 11. novembra u Livnu u organizaciji USAID EEE projekta. Energis je na Danima znanja prezentovao novi koncept promocije energetske efikasnosti, o čemu ćemo govoriti i u narednom periodu.

Energisov koncept promocije energetske efikasnosti se zasniva na interaktivnom i personalizovanom pristupu mjerama energetske efikasnosti, što bi omogučilo pojedincima da tačno izaberu koje od mjera energetske efikasnosti trebaju da implementiraju i na koji način bi profitirali od njih.

WebAward.Me

Energis.ba portal je dobitnik Webaward.me nagrade za najbolji zeleni web u 2011. godini. WebAward.Me je nacionalni izbor najboljih web stranica u BiH koji se ove godine održava po treći put.

Energis sa ostalim dobitnicima prisustvovao ceremoniji dodjele nagrada koja je održana 21. novembra u Kamernom teatru u Sarajevu. Ova nagrada je podstrek Energis.ba timu da i dalje radi na razvoju portala, sa ciljem olakšavanja pristupa informacijama o energetskoj efikasnosti, obnovljivoj energiji i očuvanju okoliša u Bosni i Hercegovini.

SEE Sustainable Energy Regional Networking

Dvije aktivnosti pred kraj mjeseca su bile usmjerene ka osnažavanju nevladinih organizacija, ali i države BiH u ovoj oblasti. Prva aktivnost je konferencija “žSEE Sustainable Energy Regional Networking” koja je uvezala sve značajnije nevladine
organizacije iz sektora radi rasprave o potencijalima za energetsku efikasnosti i obnovljive izvore energije u raznim oblastima sa naglaskom na transport. Konferencija je održana u Banja Luci 25. i 26. novembra u organizaciji Centra za životnu sredinu, Zelene akcije i Fronta 21/42.

Druga aktivnost je okrugli sto na temu pristupa Bosne i Hercegovine Intelligent Energy Europe (IEE). Intelligent Energy
Europe je ključna evropska inicijativa u oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije koja je zadužena za nadzor i kofinansiranje projekata koji pomažu postizanju 20-20-20 cilja Evropske unije. Veliki broj projekata iz oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije u BiH se ne provode jer nedostaju sredstva za njihovo finansiranje.

Inteligentna energijia za Europu

članstvom BiH u programu Intelligent Energy Europe (IEE) otvara se mogućnost pristupa finansijskim sredstvima za provođenje ovih projekata. Posebna potreba za finansiranjem projekata proizilazi i iz činjenice da je jedan broj opština (13)
u BiH potpisnik Sporazuma gradonačelnika evropskih gradova (Covenant of Mayors). Kao rezultat pristupa ovom Sporazumu, opštine su pripremile Akcione planove za održivu energiju (SEAP) te preuzele obavezu o unapređenju energetske efikasnosti za najmanje 20%, povećanju upotrebe obnovljivih izvora energije na 20%, i smanjenju emisija gasova staklene bašte za 20% do 2020 godine. članstvo BiH u IEE programu bi pomoglo da se dođe do potrebnih sredstava za finansiranje projekata iz definisanih strateških dokumenata kakvi su i opštinski Akcioni planovi za održivu energiju.

Sve aktivnosti u novembru mjesecu pokazuju da je puno veći broj raznih institucija počelo da zauzima sve aktivniji pristup energetskoj efikasnosti. Aktivnosti možda nisu vezane za samu implementaciju, međutim one su neophodne kao temelj stvarnoj implementaciji mjera energetske efikasnosti. Napokon se usaglašavaju stavovi o energetskoj efikasnosti i formira se front organizacija, institucija i pojedinaca koji će u narednom periodu raditi intenzivno na implementaciji mjera energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije u Bosni i Hercegovini.

Komentariši

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.