Čistiji i sigurniji grad: Sarajevo kreira put ka održivoj urbanoj mobilnosti

Grad Sarajevo i Kanton Sarajevo su partneri u regionalnom projektu “Održiva urbana mobilnost u zemljama jugoistočne Evrope II” u okviru njemačke razvojne saradnje. Projekat je dio Otvorenog regionalnog fonda za jugoistočnu Evropu – energetska efikasnost (ORF-EE) implementiranog od strane GIZ-a u ime Njemačke Vlade.

Prisutnima se obratio Milan Trivić, zamjenik gradonačelnika Sarajeva, dok su Emir Hota, koordinator izrade Plana održive urbane mobilnosti u Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo, prof. dr. Osman Lindov, te Haris Ćatić i Hamdija Mujezin, ispred CEDES Konzorcija predstavili dosadašnji razvoj SUMP dokumenta. Naredne korake i dalje fokuse rada u izradi SUMP Sarajevo predstavio je međunarodni ekspert Aljaž Plevnik.

Na radionici je prezentirano postojeće stanje sa ključnom problematikom koja će se rješavati ovim Planom, te istraživanja mobilnosti građana u Kantonu Sarajevu. Osnovni ciljevi Plana održive urbane mobilnosti Sarajevo su podizanje kvaliteta života građana kroz smanjenje negativnih utjecaja saobraćaja na životnu sredinu, unapređenje saobraćajne mreže poboljšanje usluga javnog gradskog prevoza, uspostavljanje kvalitetnijih tačaka konekcije između različitih vidova saobraćaja, dostupnost i pristupačnost javnog saobraćaja za veći broj građana, kao i promovisanje nemotorizovanih vidova saobraćaja.

Koordinator izrade Plana održive urbane mobilnosti Emir Hota je izjavio: “Proces izrade Plana održive urbane mobilnosti se sastoji od ukupno 8 koraka. Mi trenutno završavamo 4 korak nalazimo se na polovini izrade ovoga strateškog dokumenta. Nakon završetka analize trenutnog stanja i strateških pravaca razvoja predstoje možda i najvažniji koraci koji se ogledaju u utvrđivanju paketa mjera i pripremi akcionih planova koji bi nakon usvajanja ovoga dokumenta trebali biti implementirani u narednom razdoblju”.

Prof.dr. Osman Lindov je izjavio „Analiza postojećeg stanja je utvrdila realno stanje i podatke na temelju kojih će se definisati potrebe i interesi građanki i građana Sarajeva. Analiza postojećeg stanja u sektoru saobraćaja, transporta i mobilnosti je neophodna za cjelovit prikaz stanja u planovima održive urbane mobilnosti područja Sarajeva,”

Jedan od ključnih ciljeva Održivog plana urbane mobilnosti je čistiji i sigurniji grad za sve koji se kreću u Sarajevu.Gotovo 50 posto građana i građanki Sarajeva koristi javni prijevoz uvijek ili vrlo često, iznenađujuća je činjenica da bi se mnogo više građana i građanki motiviralo ukoliko bi javni prijevoz bio sigurniji, a vozila javnog prijevoza veće kvalitete.

Još je zanimIjivija činjenica da više od polovine građana i građanki pješači uvijek ili vrlo često – prema reprezentativnom istraživanju SEE Change Net-a i Ipsosa – a zanimljiva je i činjenica da postoji veliki potencijal za povećanje tog broja ukoliko bi se povedao broj zelenih površina i trotoara. Obje navedene činjenice su jasni signali građana Sarajeva prema donosiocima odluka!”, Anna Loffing, urbanistica iz SEE Change Net-a.

„Strateško usmjerenje Plana održive mobilnosti dolazi kao rezultat unakrsnog poređenja identifikovanih problema, postojećeg stanja i vizije Plana održive mobilnosti koja je formirana na osnovu stavova, mišljenja i pogleda građana na budućnost saobraćaja i mobilnosti na području Sarajeva. Identifikovanih osam strateških pravaca fokusiraju se na izgradnju sistema koji de omogućiti efektniju, pristupačniju, sigurniju i zdraviju mobilnost svim građanima, te dinamično i inovativno okruženje koje prioritizira nemotorizirano kretanje, čistije i efikasnije transportne modele i javni transport, sa težnjom ka ispunjavanju ciljeva održivog razvoja i zaštite okoliša”, istaknuo je Hamdija Mujezin, stručnjak za energetski i održivi razvoj, CEDES Consortium.

Haris Ćatić, u ime CEDES Konzorcija naglašava nužnost usvajanja i skorog početka provedbe Piana održive urbane mobilnosti za Kanton Sarajevo i Grad Sarajevo: „Ciljevi i podciljevi, skupa sa strateškim pravcima koji su usvojeni, daju dobru osnovu za definiranje mijera i aktivnosti Vlade KS, ali i drugih aktera, a te mjere treba da idu u pravcu odlučnijeg strateškog iskoraka ka Europskim standardima i očekivanjima građana u svim segmentima saobraćaja, transporta, prijevoza, prostora, razvoja i urbane mobilnosti. Samim usvajanjem ovakvog plana, prešli smo pola puta do realizacije definiranih ciljeva i vizije”

Na radionici je ukazano na važnost izrade Plana održive urbane mobilnosti, prepoznavanje problema i uspostavljanje stalne interakcije i saradnje relevantnih aktera na svim nivoima.

Preuzeto sa: www.radiosarajevo.ba

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.