Da li Bosna i Hercegovina racionalno razvija svoje resurse?

Uz nivo potrošnje energije, kao indikator za ekonomski razvoj zemlje, proizvodnja energije iz obnovljivih izvora će postati vrlo važan kriterij za održivi razvoj. Većina zemalja Jugoistočne Europe suočava se s problemima opskrbe električnom energijom, čestim nestašicama struje i kontinuiranom ovisnosti o uvozu električne energije.

U cijelini, energetski sektor zemalja Jugoistočne Europe karakterizira vrlo visok energetski intenzitet, niska energetska efikasnost i nedostatak proizvodnje iz obnovljivih izvora energije.

U Bosni i Hercegovini počinju prve naznake svijesti o potrebi podrške boljem razvoju obnovljivih izvora energije. Uredba o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije je usvojena od strane Vlade Federacije BiH u junu ove godine s ciljem da potakne razvoj projekata obnovljivih izvora energije ali se očekuje primjena početkom 2011. godine. Cilj ove Uredbe je podsticaj veće proizvodnje i potrošnje električne energije iz obnovljivih izvora i kogeneracije na unutarnjem tržištu električne energije te razvoj regulatorne i tehničke infrastrukture za obnovljive izvore energije i kogeneraciju. Indirektni ciljevi ogledaju se naročito u pogledu uklanjanja prepreka za porast korištenja obnovljivih izvora energije (uključujući i administrativne), smanjenja uticaja upotrebe fosilnih goriva na okolinu, približavanju ciljeva iz Kyota, i otvaranju novih radnih mjesta i razvoju poduzetništva u energetici. Uredba o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije se može naći ovdje.

Postrojenja obnovljivih izvora energije i kogeneracije u FBiH, u ovisnosti od instalisane snage, u smislu ove Uredbe se dijele na četiri kategorije: mikro postrojenja (do i uključivo 150kW), mini postrojenja (od 150 kW do i uključivo 1 MW), mala postrojenja (od 1MW do i uključivo 10 MW) i velika postrojenja koja su preko 10 MW.

Bosna i Hercegovina raspolaže sa više od 50% teritorije pokrivene šumom i ima značajan potencijal u drvnoj biomasi. Prema poticajnim tarifama u regionu, cijene otkupa električne energije dobivene iz biomase su najniže u regionu. Energis postavlja pitanje ispravnosti strategije poticajnih cijena za energiju iz biomase jer nije dovoljno stimulativna za domaće niti dovoljno atraktivna za strane investitore iako taj potencijal može najbrže donijeti efekte za cijelokupnu ekonomiju BiH. Naime, prema
evropskim standardima od deset radnih mjesta koje generiše proizvodnja energije iz biomase devet su domaća dok jedno radno mjesto pripada proizvodnji elemenata koje bi se trebalo uvesti.

Sa ciljem prikaza ove tvrdnje dat je uporedni prikaz cijena u nastavku. Cijene u tabeli su prikazane u eurocentima. Dakle, cijena energije iz elektrana na biomasu instalisane snage do 150kW u BiH je 0,0858 €/kWh, dok Hrvatska i Slovenija imaju dvostruke veće cijene za otkup električne energije proizvedene na biomasu, 0,1623 €/kWh i 0,224 €/kWh respektivno.

Povećanje poticajnih cijena u BiH dovelo bi do cijelokupnog poboljšanja ekonomije. Stvarala bi se radna mjesta u raznim sektorima: u transportu, proizvodnji peleta i drvnog čipsa, domaćoj proizvodnji gorionika na biomasu. Ako uzmemo u obzir standardnu elektranu na biomase instalisane snage do 1 MW, njihove poticajne cijene bi trebalo da bude vrlo primamljive i vodile bih ka uređenju tržišta. U nastavku su prikazane poticajne cijene elektrana na biomasu instalisane snage od 150kW do 1MW što pokazuje da BiH, sa svojim potencijalima, daleko zaostaje u regionu.

Komentariši

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.