Direktor Energetske zajednice Janez Kopač: Devet prekršajnih postupaka protiv BiH

“BiH je, u usporedbi sa ostalim zemljama okruženja, na prvom mjestu po prekršajnim postupcima. Druga najnedisciplinovanija zemlja je Srbija, dok su sve ostale zemlje u okruženju dosta agilne i aktivne u energetskim reformama, a daleko najbolje su Crna Gora i Sjeverna Makedonija”, kazao je Kopač.

Za BiH je poručio da ne ispunjava obaveze Energetske zajednice i da zbog toga neće biti ozbiljno tretirana u drugim asocijacijama.

Termoelektrane iz BiH među najvećim zagađivačima

Pohvalio je angažman naše zemlje na početku rada Energetske zajednice iz 2006. godine, a poručio da smo danas na samom kraju liste na području gasa, kao i nafte, ali i održivog razvoja.

Protiv naše zemlje je pokrenuto devet prekršajnih postupaka, a jedan od njih je u oblasti elektroprivrede.

“Tri termoelektrane u FBiH moraju prestati raditi u 2021. i 2023. godini. Među deset najvećih 10 zagađivača u cijeloj Evropi su i TE iz BiH. Naime, na zapadnom Balkanu postoji 16 termoelektrana koje nemaju odgovarajuće filtere i proizvode više emisija sumpor dioksida i azotnog oksida više od 250 postojećih u cijeloj Evropi. One godišnje ubiju 3.000 ljudi. To vaš i zdravstveni sistem zemalja u regiji košta oko 11 milijardi eura godišnje. To ne plaćaju termoelektrane već poreski obveznici. U BiH bar 100 osoba umre zbog tih termoelektrana. Najgora situacija je u Srbiji, a pogođene su i Hrvatska, Italija, Mađarska i te zemlje postaju nervozne”, rekao je Kopač.

Naredni korak, kada je u pitanju energetski sektor, je priprema nacionalnog zakonodavstva.

“Kada je u pitanju vaš legislativni okvir, nepromijenjen je od 2007. godine. Nemamo nadležnog tijela za gas u Federaciji, a nije ni formiran transportni sistem”, dodao je Kopač.

Džindić: Zakon o električnoj energiji godinama bio “talac”

Ministar energije, rudarstva i industrije u Vladi Federacije BiH Nermin Džindić je nakon sastanka izjavio novinarima da je na sastanku dogovoren način na koji će biti predstavljeno ispunjenje obaveza Bosne i Hercegovine prema Energetskoj zajednici.

Dodao je da je njegov prijedlog bio da su se sastanak ili sjednica trebali održati u Zastupničkom domu Parlamenta BiH, a ne na nivou Federacije, s obzirom na to da je BiH potpisnica sporazuma, “a da se svakako treba raspravljati o ovoj temi u smislu šta smo ispunili uime BiH”.

“Napravili smo čak i jednu komparaciju ispunjenja obaveza s entitetom Republika Srpska. Dakle, danas ćemo pokazati iz osam oblasti ili osam zakona, transponovanja osam zakona u zakonodavstvo BiH ili Federacije BiH, šta smo uradili i koliko smo procentualno ispunili obaveza”, naveo je ministar Džindić.

Kaže da po nekim analizama koje su uradili u posljednjih mjesec dana, pripremajući se za današnju tematsku sjednicu Zastupničkog doma federalnog parlamenta, ispunjenje obaveza Federacije BiH je negdje na nivou 80 procenata.

Dakle, napomenuo je da imaju zastoj na implementaciji Zakona o električnoj energiji i gasu.

“Naša inicijativa danas će biti, prijedlog kroz zaključak, da idemo na razdvajanje ovog zakona na dva zakona – zakon o električnoj energiji koji je u suštini već usaglašen između dva entiteta i posebno zakon o gasu, s obzirom na to da smo svjedoci da je zakon o električnoj energiji bio ‘talac’ nekoliko godina neusvajanja zakona o gasu”, istaknuo je ministar Džindić.

Šta je urađeno u vezi gradnje Bloka 7

Što se tiče ostalih stvari, naveo je prigovor Evropske energetske zajednice na gradnju Bloka 7.

“Napravili smo kompletnu analizu slučaja. Danas ćemo uime Vlade Federacije BiH i resornog ministarstva i uime Elektroprivrede prezentirati način na koji je dobijena garancija za izvršenje ovog projekta. Također ćemo pokazati sve dokumente koji pokazuju da je Federacija uradila sve po zakonu i po pravilima kako se od nas traži”, kazao je Džindić.

Dodao je da se u prezentaciji koju su dobili sinoć od Janeza Kopača, vidi da neke podatke nije imao, te će danas na sjednici pokušati pokazati te podatke i papire i “pokušati zajedno kao Zastupnički dom da dođemo do sinhronizovanih i dogovornih zaključaka koji će dovesti do toga da Federacija u 2020. godini ispuni preostalih 20 posto obaveza”.

Naveo je da će na sjednici Zastupničkog doma, u uvodnom obraćanju, reći šta je sve urađeno.

“Očekujemo od Janeza Kopača da u svom izlaganju obrazloži zbog čega on smatra, u ime Sekretarijata Energetske zajedice, da tu postoji elemenata državne pomoći, a onda ćemo mi papirima pokazati zašto mi smatramo drugačije i da smo svaki dio zakona koji je tretirao ovu oblast ispoštovali”, kazao je resorni ministar.

Zakon o gasu

Što se tiče zakona o gasu, naveo je da je u radnoj verziji zakona još krajem 2016. godine taj zakon trebao da uđe u parlamentarnu proceduru, odnosno proceduru usvajanja u Vijeću ministara BiH i da su tada RS i Federacija dale pozitivno i uslovno pozitivno mišljenje.

“Republika Srpska je dala pozitivno mišljenje zato što je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, zajedno sa Sekretarijatom Energetske zajednice, prihvatilo sve primjedbe Vlade RS. Kada budu prihvaćene sve primjedbe normalno je da ćete dati saglasnost ili pozitivno mišljenje. Vlada Federacije je dala pozitivno mišljenje, uz jedna uvjet, da se zakon koji je u formi nacrta Radne grupe bio tada napravljen, da se pusti u redovnu proceduru na Vijeće ministara BiH, da ga pregleda Ured za zakonodavstvo, Ministarstvo pravde, Ministarstvo finansija i da ocijene ustavnost tog zakona, s obzirom na to da smo mi na nekih pet elemenata našli da je taj zakon neustavan”, kazao je ministar Džindić.

Nažalost, dodao je on, tad je taj zakon naišao na opstrukciju i neusvajanje u Vijeću ministara BiH.

“Nadam se da će ovaj današnji prijedlog razdvajanja zakona o električnoj energiji i zakona o gasu dobiti podršku i da ćemo konačno vrlo brzo dobiti zakon o električnoj energiji, koji je potpuno usaglašen i može već biti u ovom mjesecu na sjednici Vijeća ministara BiH. A zakon o gasu probati u nekoj novoj radnoj verziji, kroz dvije radne grupe, uključujući FERK, DERK i sve druge regulatore koji prate ovu oblast, da se inovira i napravi uz neki minimalni broj članova koji će definirati nadležnost države nad ovim gasnim sektorom”, kazao je ministar Džindić.

Preuzeto sa: klix.ba

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.