EU uvodi porez na nereciklirani plastični otpad

Porez je jedan od načina da se finansira paket za oporavak od posljedica pandemije korona virusa, koji je vrijedan 750 milijardi eura.

U zaključcima sa sastanka Savjeta EU o mjerama za oporavak od pandemije navodi se da će kao prvi korak u okviru obezbijeđivanja novih prihoda EU od 1. januara 2021. biti uveden porez koji će u stvari biti dio nacionalnih doprinosa koji već sada uplaćuju članice.

Porez će biti obračunat na osnovu stope od 0,80 eura po kilogramu otpada

Nacionalne doprinose obračunava Evropska komisija na osnovu postojeće obaveze izvještavanje u skladu sa Direktivom o ambalažnom otpadu. Na osnovu te Direktive članice EU dostavljaju podatke o plastičnoj ambalaži i recikliranju.

Porez će biti obračunat na osnovu stope od 0,80 eura po kilogramu sa mehanizmom koji bi trebalo da spriječi pretjerano umanjenje nacionalnih doprinosa, navodi se u zaključcima koje je usvojilo Savjet EU.

Nova taksa je jedan od načina da EU finansira program za oporavak od pandemije koji je vrijedan 750 milijardi eura

Inače, osim ovog poreza na otpad, EU planira da uvede i CO2 porez na robu koja se uvozi iz zemalja sa emisijama koje su veće od referentne vrijednosti EU.

Nejasno je kako će se ovaj porez obračunavati u okviru lanca snadbijavanja

Mark Victory, urednik globalnog portala o robama ICIS, kaže da i dalje nije jasno kako će se ovaj porez obračunavati, kako će uticati na lanac snadbijevanja i da li će to dovesti do promjena u regulativi koja se odnosi na plastiku.

Novi namet nije u stvari porez, iako se tako naziva, jer ga plaćaju države, a ne građani i firme, piše Victory u svojoj analizi.

Kako će države prikupiti novac zavisi od njih samih, a Savjet EU nije predložio nikakve prijedloge na tu temu. Članice EU su slobodne da primjene različite pristupe i mogu da prikupe novac iz različitih dijelova lanca snadbijevanja, što će zahtjevati proemjene u propisima.

Preuzeto: Impuls.ba

Ova objava je dio projekta “Platforma za nisko – karbonski urbani razvoj FBiH” koji Udruženje – Centar za edukaciju i podizanje svijesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti (Energis) implementira uz podršku Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine.

Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost Energis-a i ni na koji način se ne može smatrati da odražava stavove Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.