EuroSEF 2014 Forum ko će i kako predstavljati BiH?

EuroSEF-2014, evropski forum za energetsku sigurnost sa temom “žUbrzanje razvoja obnovljivih izvora energije za smanjenje energetske ovisnosti Evrope” biće održan 26. septembra 2014 godine u Briselu.

Pored tema o većem uključenju obnovljivih izvora u energetski mix Evrope forum će otkriti mogućnosti za razvoj energetskih projekata iz obnovljivih izvora u pridruženim članicama EU i zemljama koje se nalaze  na istočnoj granici Evrope.

U FOKUSU SU:

 • Uloga obnovljivih izvora u energetskoj sigurnosti na istočnim granicama Evrope
 • Razvoj nove vladine politike za razvoj obnovljivih energetskih izvora u Moldaviji
 • Kako će Gruzija postati više energetski neovisna ubrzavanjem razvoja obnovljivih izvora?
 • Turska – čudo obnovljive energije: kreiranje mogućnosti industrijskog razvoja na osnovu državnih mjera za energetsku sigurnost
 • Razvoj industrije obnovljive energije u Azerbejđanu
 • Dodatna fokus sesija: Mogućnosti za projekte obnovljive energije u Ukrajini u novim uslovima

ENERGIS pita:

 • Gdje je i kakvo je mjesto Bosne i Hercegovine na ovom forumu?
 • Da li je tehnički moguće i racionalno pokušavati postići energetsku sigurnost kroz entitetski pristup?
 • Da li nas različiti “žpolitički ciljevi i interesi entiteta” vuku sve nazad od svih trendova i  energetskih integracija
 • Naši političari (i energetski profesionalci postavljeni sa njihove strane) biće, u vrijeme foruma, zauzeti sa predstojećim
  oktobarskim izborima. Oni će svi pričati o EU integracijama i neće ćiniti ništa da tome i doprinesu!

Vaše komentare ili odgovore šaljite na: info@energis.ba i biće objavljeni na portalu u skladu sa uređivačkom politikom i
Statutom Energis-a.

Više informacija o forumu: www.eurosef.org

Komentariši

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.