Goldman Sachs: Investicije u OIE će 2021. prvi put biti veće nego u naftu i gas

Sljedeće godine, OIE će postati najveća oblast ulaganja u cijelom sektoru energetike i činiće oko 25% ukupnih svjetskih kapitalnih izdataka u energetici, u poređenju sa udjelom od svega 15% zabilježenim u 2014. godini, navodi Goldman Sachs.

Zelena energija bi mogla privući 16 biliona dolara investicija do kraja 2030. godine

Do kraja 2030. godine, OIE bi mogli privući čak 16 biliona dolara investicija, što bi bilo u skladu sa planom da se globalno zagrijavanje zadrži na nivou ispod 2°C, predviđenim Pariskim sporazumom, navodi se u izvještaju pod nazivom “Carbonomics.”

Čiste tehnologije bi mogle stvoriti i do 20 miliona radnih mjesta do 2030. godine

Čiste tehnologije imaju potencijal da privuku između jedan i dva biliona američkih dolara infrastrukturnih investicija godišnje i stvore između 15 i 20 miliona novih radnih mjesta u sektoru energetike do 2030. godine, uglavnom kroz javno-privatna partnerstva, navodi se u izvještaju.

Čiste tehnologije će takođe imati značajnu ulogu u svjetskom ekonomskom oporavku nakon krize izazvane pandemijom COVID-19, stoji u izveštaju.

U izvještaju se upozorava na “dekarbonizaciju u dvije brzine”

U izvještaju se takođe upozorava na moguću pojavu “dekarbonizacije u dvije brzine,” pri čemu bi fiskalni i finansijski podsticaji ubrzavali tempo ulaganja u čiste tehnologije, dok bi, sa druge strane, razvoj tržišta emisija CO2 i tehnologija poput izdvajanja i skladištenja CO2, kao i proizvodnje “čistog” vodonika, bio usporen.

Ovaj proces bi mogao dovesti do kašnjenja sa tehnološkim dostignućima neophodnim da se “poravna” kriva troškova dekarbonizacije, upozorava Goldman Sachs.

Preuzeto: Balkan Green Energy News

Ova objava je dio projekta “Platforma za nisko – karbonski urbani razvoj FBiH” koji Udruženje – Centar za edukaciju i podizanje svijesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti (Energis) implementira uz podršku Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine.

Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost Energis-a i ni na koji način se ne može smatrati da odražava stavove Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.