Grad Beograd stavio na javni uvid Nacrt plana kvaliteta zraka

Uvid u Nacrt plana kvaliteta zraka u aglomeraciji Beograd može se obaviti na sajtu Grada Beograda do 30. januara.

Inače, u Beogradu je prošle nedjelje održan protest zbog velikog zagađenja zraka, na nedavno je održana debata o desetogodišnjem planu za kvalitet zraka u Beogradu.

U obavještenju o javnom uvidu u nacrt plana Sekretarijat za zaštitu okoliša podsjeća da je u skladu sa članom 31. stav 1. Zakona o zaštiti zraka, u zonama i aglomeracijama u kojima je vazduh treće kategorije, odnosno kada zagađenje zraka prevazilazi efekte mjera koje se preduzimaju, odnosno kada je ugrožen kapacitet okoliša ili postoji stalno zagađenje zraka na određenom prostoru, nadležni organ jedinice lokalne samouprave dužan da donese plan kvaliteta zraka.

Nacrt je pripremio Gradski zavod za javno zdravlje Beograd

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd, kao nosilac projekta, dostavio je Sekretarijatu Nacrt plana kvaliteta zraka u aglomeraciji Beograd, saopštila je gradska uprava.

Mišljenja, primjedbe i prijedloge o planu zainteresovana javnost može da dostavi Sekretarijatu za okoliša na email pkv.bg@beograd.gov.rs.

Plan bi trebalo da sadrži mjere zaštite osetljivih grupa stanovništva, posebno djece

Kako se navodi u Nacrtu plana, riječ je osnovnom dokumentu za upravljanje kvalitetom zraka na lokalnom nivou.

Njegovom izradom omogućava se praktično rješavanje problema kvaliteta ambijentalnog zraka u zonama/aglomeracijama gdje mjere koje su donijete na nacionalnom nivou, često ne mogu da doprinesu realizaciji postavljenih ciljeva i dostizanju odgovarajućeg kvaliteta zraka, piše se u Nacrtu.

Planovima kvaliteta zraka, kako se dodaje, utvrđuju se specifične mjere namijenjene zaštiti osetljivih grupa stanovništva, posebno djece.

Preuzeto: Balkan Green Energy News 

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.