GREEN MIND projekt – Održana prva radionica o razvoju konkurentnosti i inovacijama u industriji zelene i pametne mobilnosti

Istaknuti predavači iz akademske zajednice, na radionici su predstavili rezultate analize trenutnog stanja u Bosni i Hercegovini, u oblasti zelene i pametne mobilnosti, te rezultate istraživanja poreba i kapaciteta MSP-a za inovacijama i razvojem. Predstavnicima MSP predstavljene su projektom planirane inovativne pilot aktivnosti te je otvorena diskusija prilikom koje je raspravljano o realnim potrebama MSP-a.

Na radionici predstavljeni su uspješni primjeri poduzetnika i pojedinaca koji su napravili iskorake prema inovacijama u oblasti zelene i pametne mobilnosti.

GREEN MIND – Zelene i pametne inovacije u industriji mobilnosti je 30-mjesečni projekat u sklopu INTERREG MED programa koji se finansira iz EU fondova i implementira na osam MED teritorija: Emilia-Romagna/Italija, Periferija Središnja Makedonija/Grčka, Andaluzija/Španija, Occitanie region/Francuska, Istra/Hrvatska, Slovenia, Splitsko-dalmatinska županija/Hrvatska i  Bosna i Hercegovina. Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA je IPA partner zadužen za implementaciju projekta na prostoru Bosne i Hercegovine.

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.