I voda se može i mora reciklirati

Europski parlament danas je na svojoj plenarnoj sjednici u Strasbourgu većinom glasova usvojio stajalište o zakonodavnom prijedlogu Komisije, prijedlogu Uredbe o minimalnim zahtjevima za ponovnu upotrebu vode. Cilj je uredbe popuniti prazninu u zakonodavstvu EU-a. Opseg izvorno predviđene ponovne upotrebe vode proširen je, osim u poljoprivredi i u druge svrhe.

„Voda je naš najvrjedniji resurs koji se nalazi pod pritiskom kako zbog ljudskih aktivnosti, tako i zbog recentnih klimatskih promjena. Potrebno je zato povezati pročišćavanja otpadnih voda i njihovu ponovnu upotrebu u okviru provedbi politika Unije, poput primjerice politike cirkularne ekonomije“, kazala je Marijana Petir – zastupnica ispred Hrvatske.

Učestalost i intenzitet suša u porastu je zbog klimatskih promjena. Prema podatcima Komisije troškovi nestašice vode od 1976. do 2006. penju se na 100 milijardi eura. Procjenjuje se da bi EU do 2025. mogla koristiti 6,6 milijardi metara kubičnih vode nakon ponovne upotrebe, dok sada koristi svega 1,1 milijardi metara kubičnih vode.

Petir je također naglasila kako bi ova Uredba trebala osigurati poljoprivrednicima da dobiju obnovljenu vodu iz sistema za pročišćavanje vode i postrojenja za ponovnu upotrebu vode, u skladu s kriterijima koje moraju ispuniti za svoje potrebe u poljoprivredi kako bi mogli jamčiti sigurnost svojih proizvoda. Ona se slaže s stajalištem Komisije da otpadne vode treba pročistiti i pretvoriti u novi resurs za navodnjavanje u poljoprivredi kada god je to sigurno i isplativo. „Provedba Uredbe u državama članicama osim što donosi brojne koristi, ne bi smjela dovesti do dodatnih troškova za naše poljoprivrednike“, istaknula je Petir.

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.