Japansko mjesto razvrstava otpad u čak 45 kategorija

U japanskom Kamikatsuu, koji do 2020. želi postati naselje bez smeća, razvrstavanje otpada nije jednostavno. Mještani su suočeni sa zbunjujućih 45 kategorija razvrstavanja. “Da, komplicirano je”, kaže 39-godišnja građanka Naoko Yokoyama, “ali sada sam ekološki svjesnija nego prije”.

45 kategorija razvrstavanja

Kategorije pokrivaju sve – od četkica za zube do jastuka. Gradić planira do iduće godine sav svoj otpad reciklirati i zatvoriti spalionicu smeća.

Postupak stvarno može biti tegoban, ne samo zbog gomile kategorija nego se predmeti poput plastičnih boca moraju oprati i posušiti prije predaje na reciklažu. Ako je predmet sastavljen od više dijelova i materijala, od stanovnika se očekuje da ih rastave i svaki komad razvrstaju u odgovarajući kontejner.

Mnogi dijelovi Japana traže da stanovnici razvrstavaju otpad, ali većina ih ima samo nekoliko kategorija. Velika većina smeća i dalje se spaljuje.

Nije Kamikatasu bio mnogo drugačiji do 2000. godine. Tada je grad morao zatvoriti jednu od svojih dviju spalionica jer nije zadovoljavala ekološke standarde. Ona druga bila je premala za sve gradsko smeće, a za novu općina nije imala novca.

“Ako već ne možemo spaljivati smeće u gradu, reciklirajmo ga, pomislili smo. Uostalom, recikliranje je jeftinije”, rekla je gradska dužnosnica Midori Suga, prenosi Hina.

80 posto otpada se reciklira

Kamikatsu je nadomak cilju. Prema podacima iz 2017. godine, grad je proizveo 286 tona otpada, od čega je u reciklaži završilo 80 posto. Na nacionalnoj razini postotak je suprotan, samo se 20 posto smeća reciklira.

U Japanu se smeće spaljuje zato što zbog planinskog terena nije moguće izgraditi klasična odlagališta otpada.

Zanimljivo je da Japan po glavi stanovnika proizvodi manje ukupnog smeća od većine razvijenih zemalja, ali je zato po plastičnom otpadu drugi, iza Sjedinjenih Država.

Preuzeto sa: Mreža za izgradnju mira.

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.