Konkurs za prijem volontera u Centar za edukaciju i podizanje svijesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti Energis

Centar za edukaciju i podizanje svijesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti Energis je neprofitna, nevladina organizacija opredjeljena promovisanju energetske efikasnosti, čiste energije, korištenja obnovljivih izvora, zdravog okoliša i njihovom uticaju na ekonomiju Bosne i Hercegovine.

Energis pokrenuo je internet portal Energis.ba (www.energis.ba) koji ima za cilj podizanje svijesti o značaju energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini. Pored niza edukativnih sadržaja portal nudi savjete i rješenja kako povećati energetsku efikasnost, istiće važnost energije iz obnovljivih izvora i zakonsku regulativu iz tih oblasti. S tim u vezi, Energis traži 1 – 2 mlade osobe za administraciju portala i administrativne poslove Udruženja na pola radnog vremena uz probni rad od 3 mjeseca, sa mogućnošću produžetka i eventualnog stalnog zaposlenja. Pola radnog vremena pruža felksibilnost i daje mogućnosti za druge obaveze, npr. studije.

Opis najvažnijih zadataka:

·        svakodnevna priprema i objava vijesti na web stranici i društvenim mrežama

·        svakodnevna interakcija sa korisnicima kroz odgovaranje na upite i komentare pristigle putem web stranice i društvenih mreža

·        analiza posjećenost i povećanje broja korisnika portala

·        učešće u organizaciji događaja (seminarima, okruglim stolovima, edukacijama, itd)

·        administrativni (kancelarijski) poslovi

Opći uvjeti:

·        završen fakultet (ekonomski, mašinski, elektrotehnički, prirodnomatematički) ili završna godina

·        visoki nivo pismenosti (sposobnost za pisanje priloga na portalu)

·        odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

·        poznavanje funkcioniranja društvenih mreža

Prednosti:

·        opće znanje o energetskoj efikasnosti i zaštiti okoliša

·        iskustvo u radu sa alatima za grafičku obradu slika (naglasak Adobe Photoshop navesti alate s kojima imate iskustva)

·        navesti koje web stranice-iskustvo uadministriranju/održavanju i unosu novih članaka na na webstranicama (rad u CMS-u)

Lokacija: Sarajevo

Broj pozicija:1 – 2

Datum objave: 10.02.2015.

Trajanje oglasa: 7 dana (ističe 17.02.2015.)

Rad u Energis-u omogućit će vam razvijanje osnovnih vještina timskog rada i poslovnog komuniciranja u odličnoj radnoj atmosferi, a na kraju svog
volonterskog angažmana dobit ćete certifikat o obavljenoj praksi, te pismo preporuke.

Kako se prijaviti:

Pošaljite Vaš CV i vlastiti tekst/članak, ne duži od jedne stranice, na temu “˜Efekti globalnog zagrijavanja u BiH”™ na  info@energis.ba sa naslovom “Konkurs za prijem volontera” ne kasnije od 17.02.2015.

Komentariši

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.