Na kanalu otpadnih voda u GIKIL-u tri nova filtera

Dva od tri filtera čiji je zadatak ekološki prihvatljiv tretman otpadnih voda već su puštena u funkciju, dok se na trećoj lokaciji vrše završni građevinski radovi, saopćeno je iz GIKIL-a.

Na izlazu iz pogona kondenzacije ugrađen je separator, koji treba da prihvati eventualno ispuštene frakcije katrana, a isti takav filter instaliran je i na pogonu skladištenja ovog proizvoda. Oba ova filtera od ranije su u funkciji, a rezultati rada su već vidljivi.

– Na glavnom izlaznom toku otpadnih voda GIKIL-a u završnoj fazi su radovi na separatoru ulja i masti. Zadatak separatora je da separiše tj. uklanja ulja i masti koje bi eventualno mogle završiti u izlaznom toku, do nivoa koji odgovara vodotokovima druge kategorije – slivno područje rijeke Save – rekao je inženjer Amir Beganović.

Nepovoljne vremenske prilike usporavaju građevinske radove na ovom dijelu, ali oni ipak napreduju i plan je da se završe što prije. Nakon toga, voda odlazi i do trećeg, završnog filtera. Otpadnu vodu na ovom dijelu zaprimat će i dodatno pročišćavati kolonski filter koji je protekle sedmice, nakon testiranja, također pušten u rad.

– Svrha je da se vrši filtriranje otpadne vode pri čemu se onečišćujuće tvari uklanjaju mehaničkim procesom, a prije uliva u Spreču. Iz vode koja prolazi kroz filtracijski materijal uklanjaju se čestice nečistoća, nakupine mulja i sve ostale suspendirane tvari. Nakon završetka svih planiranih radova vršit će se potpuna kontrola onoga što kanalima može doći do Spreče – potvrdio je direktor fabrike Koksara Huso Jašarević.

U GIKIL-u završen je i pušten u rad još jedan od značajnih projekata, koji podrazumijeva reciklažu materijala pri čemu se katranski fus ponovo vraća u proces. Katranski fus je smjesa čestica uglja, koksa i katrana koja nastaje u bistračima katrana u procesu raslojavanja amonijačne vode i katrana.

Pored toga što se povećava prinos proizvoda najvažnije je i što se smanjuje uticaj na zagađenje vode, zraka i zemlje, jer više nema generisanja otpada, saopćeno je iz GIKIL-a.

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.