Na Tjentištu otvoren Centar za naučno istraživanje i ekologiju

Centar je rezultat projekta prekogranične saradnje BiH i Srbije, koji sprovode NP Sutjeska, Šumarski fakultet iz Beograda i Srbijašume, a njegova vrijednost je oko milion maraka, od čega je 85% sredstava obezbijedila EU, a 15% ovaj nacionalni park.

Centar će doprinijeti očuvanju brojnih prirodnih, hidroloških, geomorfoloških, kulturno-istorijskih, edukativnih i naučnih vrijednosti, usklađivanju tih vrijednosti sa zaštitom, korištenjem i razvojem cijelog prekograničnog područja, te očuvanju trajnih prirodnih elemenata koji su od izuzetne važnosti, kao i jedinstvenom kvalitetu okoline i sprečavanju eksploatacije prirodnih resursa.

Na samom otvaranju prisustvovali su predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Preuzeto: Mreža mira

Ova objava je dio projekta „Green Rural Interethnic Development“, koji Udruženje – Centar za edukaciju i podizanje svijesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti (Energis) implementira uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.

Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost Energis-a i ni na koji način se ne može smatrati da odražava stavove Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini

 

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.