Najava novog projekta „Platforma za nisko – karbonski urbani razvoj FBiH“

Cilj projekta je postavljanje osnova za pokretanje koncepta nisko – karbonskog urbanog razvoja u Federaciji Bosne i Hercegovine kroz promociju, sigurnih, inovativnih, čistih I zdravih tehnoloških rješenja uz smanjenje emisija stakleničkih plinova. Projekat će doprinijeti transformaciji tržišta kroz kreiranje i dalje razvijanje mogućnosti za poslovne subjekte i javna preduzeća, zadužena za upravljanje otpadom, saobraćajem i energijom da ponude nisko-karbonske proizvode i usluge u urbanim sredinama u BiH.

Platforma za nisko-karbonski urbani razvoj FBIH doprinosi:

  • Jačanju kapaciteta lokalnih vlasti za održivo planiranje urbanog razvoja u skladu sa EU direktivama i ciljevima Programa Održivog razvoja Ujedinjenih Nacija;
  • Prenosu EU i svjetskih praksi urbanog razvoja na urbane zone u FBIH;
  • Integraciji koncepta pametnog grada i pametne zajednice u razvojne planove urbanih zona;
  • Kreiranju mehanizma finansiranja za nisko-karbonske razvojne projekte koji će povećati angažman malih i srednjih preduzeća u ovom polju kao i kapacitete lokalnih zajednica;
  • Ostvarenju investicija u održivi razvoj transporta, upravljanja energijom i otpadom koje imaju potencijal za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte za 10.000 tona CO2 na godišnjem nivou;
  • Kreiranju okruženja za provođenje okolišnih i politika energetske efikasnosti.

U okviru projekta biti će održane platforme u vidu konferencija u svim kantonima FBiH, te finalna konferencija na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Na konferencijama će se analizirati stanje urbanih zona u FBIH, dati potencijalna rješenja gorećih problema u oblasti energetike, upravljanja otpadom i saobraćaja kroz integraciju pametnog grada, te potaći diskusije među ključnim akterima u cilju otvaranja prilike za unaprijeđenje urbanih zona FBIH. Okupit ćemo najmanje 300 učesnika različitih profila, kao što su: predstavnici vlasti, predstavnici visoko obrazovnih institucija, predstavnici internacionalnih organizacija, ambasada, privatnog i nevladinog sektora.

Na osnovu implementiranih konferencija, edukativnog materijala i prezentacija, ekspertni tim će izraditi konkretnu listu preporuka za razvoj urbanih sredina u FBiH kojom će pružiti sve neophodne informacije o potencijalu i mogućim rješenjima za nisko-karbonski urbani razvoj u FBiH. Dokument će biti objavljen na stranici energis.ba kako bi bio dostupan svim zainteresovanim građanima.

Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupovinu poslovnog objekta ...

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.