Najefikasnija selekcija otpada je na mjestu nastanka, u domaćinstvima

Stoga je Kantonalno javno komunalno preduzeće „Rad“ d.o.o. Sarajevo na osnovu Odluke o pokretanju postupka zbrinjavanja opasnog otpada 31.12.2019. godine raspisao Javni poziv za angažovanje firme za zbrinjavanje opasnog otpada iz Laboratorije “Smiljevići”.

– Zbog činjenice da se na Javni poziv nije niko javio, objavljeni Javni poziv se poništava i bit će ponovo raspisan – kazala je direktorica preduzeća Vera Arnautović u izjavi za Fenu.

Skupština i Vlada Kantona Sarajevo zadužile su “Rad” da vrši redovno održavanje lokacije i smanjenje negativnih utjecaja na okoliš te da poveća upotrebu otpada u svrhu reciklaže boljim iskorištavanjem kapaciteta sortirnice i Reciklažnog dvorišta.

Arnautović je navela da se svake godine donosi operativni plan i program rada za Regionalni centar za upravljanje otpadom (RCUO) Smiljevići koji “Rad” provodi u toku te godine.

Kazala je da se aktivnosti sanitarnog odlaganja otpada vrše u kontinuitetu, a iz prikupljenog otpada se izdvajaju reciklažne sirovine koje je moguće iskoristiti.

– U oktobru 2018. godine otvoreno je Reciklažno dvorište namijenjeno za fizička lica gdje građani besplatno mogu dovući i odložiti svoj kabasti otpad, rashladne uređaje, reciklažne sirovine, auto gume, ali nažalost zanemariv je odziv građana već se pribjegava starim navikama odlaganja kabastog i drugog otpada u ili pored kontejnera u naseljima – istakla je Arnautović.

Prikupljene količine otpada iz reciklažnih, zvonastih, podzemnih i polupodzemnih kontejnera, te količine prikupljene dvolinijskim sistemom prikupljanja otpada iz individualnih stambenih objekata, dodala je ona, završavaju na sortirnici gdje se dovezene količine baliraju i privremeno skladište.

– Najefikasnija selekcija otpada je primarna, na mjestu nastanka, u domaćinstvima, sa napomenom da postoje i druga pravna i fizička lica koja vrše prikupljanje reciklažnih sirovina – zaključila je direktorica preduzeća Vera Arnautović u izjavi za Fenu.

Republika Slovenija problem odlaganja smeća riješila je stimulišući građane da u svojim domaćinstvima razvrstavaju otpad, a pojedina ambalaža se može i prodati, odnosno, otkupiti. U BiH postoje kompanije koje otkupljuju i recikliraju plastiku, staklo, papir, a time se 50 posto otpada smanjuje.

Preuzeto sa: Energetika.ba

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.