Najveći troškovi u posljednjih 5 godina

Sa promjenom vremena i nižim temperaturama koje su aktuelne širom Bosne i Hercegovine počinju pripreme za novu sezonu grijanja. Visoke cijene energenata će značajno djelovati na kućne budžete bez obzira na vremenske prilike koje će vladati u zemlji, posebno ove sezone kada je njihova cijena izrazito visoka.

Cijena svih energenata, koji se tradicionalno koriste u Bosni i Hercegovini, bilježi rast, tako je cijena plina povećana za 10% dok je cijena lož ulja povećana za 12,1% u odnosu na prethodnu sezonu. Posebno je značajno povećanje cijene
električne energije od 15,77%.

Cijene plina (0,78 KM/m3) i lož ulja (1,85 KM/l) se približavaju cijenama iz 2008. godine, kada su bile izrazito visoke i diktirane rusko-ukrajinskim sporom. Plin je ove sezone, u odnosu na 2008. godinu, jeftiniji za samo 0,05 KM/m3. U sklopu ranijih istraživanja Energis je pratio troškove grijanja prosječnog sarajevskog domaćinstva koje koristi plin kao osnovni energent.

Ove podatke smo iskoristili za obračun troškova energije po cijenama za nastupajuću sezonu, što je predstavljeno u
slijedećoj tabeli.

 

Analiza djelovanja rasta
cijena na prosječno domaćinstvo

 

Potrošnja plina (Sm3)

Trošak plina (KM)

2010/2011

Trošak plina (KM)

2011/2012

Razlika (KM)

Oktobar

139

98,69

108,42

9,73

Novembar

220

156,20

171,60

15,40

Decembar

390

276,90

304,20

27,30

Januar

299

212,29

233,22

20,93

Februar

281

199,51

219,18

19,67

Mart

208

147,68

162,24

14,56

Prosjek

256

181,88

199,81

17,93

Ukupno

1.537

1.091,27

1.198,86

107,59

 

U tabeli je naznačeno da će navedeno domaćinstvo plaćati dodatno 107,59 KM za potrošnju plina u toku 6 mjeseci grejne sezone. Isto domaćinstvo je u navedenom periodu plaćalo električnu energiju prosječno 85 KM ili 510 KM ukupno. Po novim cijenama plaćati će 15,77% više ili 590 KM, što je povećanje za 80 KM. Uz više cijene goriva za automobile, ovo domaćinstvo će plaćati 15% više za istu količinu energenata u odnosu na prethodnu sezonu, ili najviše u zadnjih 5 godina.

Situacija je slična i sa ostalim energentima, tako da kubni metar bukovog drveta za loženje iznosi između 79 i 90 KM (povećanje za 10 KM u prosjeku), a tona uglja između 135 i 195 KM i bilježi blago povećanje u odnosu na prethodnu godinu.

Posmatrajući ove podatke, kao i najave da će cijene energenata i dalje rasti, pravo je vrijeme da se počnu primjenjivati osnovne mjere energetske efikasnosti. Centar za edukaciju i podizanje svijesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti Energis će u narednom periodu na svom portalu Energis.ba predstaviti savjete, prijedloge i praktična rješenja o
načinima smanjivanja potrošnje energije bez narušavanja uslova stanovanja. Energetska efikasnost može smanjiti potrošnju energije i do 40%, što su značajne uštede kako u ekonomskom tako i u okolinskom smislu.

Komentariši

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.