Njemačka vlada podržava zajedničke akcije za više mira i razvoja

Da bi pokrenuo temeljnu debatu o globalnim vrijednostima, religiji i razvoju, njemački ministar za razvoj Gerd Müller je u proljeće 2014. godine osnovao radnu grupu o vrijednostima, religiji i razvoju. Svrha radne grupe je pobliže povezati stručnost različitih jedinica u nemačkom Ministarstvu za razvoj, kako bi se bolje uskladile intervencije koje se odnose na ovaj skup pitanja i kombinirati ih u novi cjelokupni pristup, te razviti nove strategije.

Radom radne grupe rukovode se, između ostalog, sljedeća pitanja:

  • Koji je potencijal religije za globalni održivi razvoj i kako se taj potencijal može iskoristiti?

  • Kako državne institucije za razvoj i vjerske zajednice mogu unaprijediti svoju suradnju i koja su ograničenja takve suradnje?

  • Kako BMZ može udružiti snage sa verskim zajednicama u zagovaranju globalne odgovornosti i održivosti?

Saradnja sa međunarodnim partnerima

BMZ nije ograničen na saradnju sa verskim zajednicama u svom radu na religiji i razvoju. Takođe se povezuje sa međunarodnim razvojnim organizacijama i drugim zemljama donatorima. Njegov dugoročni cilj je da uspostavi grupu istomišljenika kako bi učili jedni od drugih i istražili potencijalne oblasti za saradnju.

Svjetska banka je jedan važan partner za Njemačku. Krajem devedesetih godina, Svjetska banka je počela da se bavi pitanjem vrijednosti i vjere u razvojnu saradnju. Pod predsjednikom Jamesom Wolfensohnom pokrenut je intenzivan dijalog s vjerskim vođama i sa Svjetskim vijećem crkava. Sadašnji predsjednik Banke, Jim Yong Kim, nastavlja ove napore. On smatra da su vjerske zajednice važni partneri kada je riječ o mobilizaciji više ljudi za globalne ciljeve kao što su iskorjenjivanje siromaštva ili distributivne pravde.

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.