Porodice u Bosni i Hercegovini imaju korist od poboljšanja energetske efikasnosti

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)  podržala je ulaganja u vrijednosti više od 1.1 milion EUR u zelene tehnologije u domaćinstvima kroz Program finansiranja zelene ekonomije (GEFF) u Bosni i Hercegovini.

GEFF ima za cilja da reducira utrošak energije u stambenom sektoru, smanji zagađenosti zraka, te poboljša komfor življenja. Od početka programa u BiH više od 300 porodica je poboljšalo energetsku efikasnost i umanjilo iznos računa za energiju investiranjem u zelene tehnologije kroz GEFF program. Građani BiH najčešće investiraju u PVC prozore i vrata, kotlove na biomasu i termalnu fasadu.

Za korisnike GEFF programa Evropska unija (EU) je obezbijedila bespovratni poticaj u iznosu od 15% do 20% od vrijednosti iznosa kredita putem partnerskih finansijskih institucija: UniCredit banka Mostar, UniCredit banka Banja Luka, Sparkasse banka i MKF Partner.

GEFF program razvio je Tehnološki selektor, online katalog odobrenih energetski efikasnih proizvoda kao što su izolacija, prozori i vrata, kotlovi, toplotne pumpe, solarni kolektori/solarni grijači vode, fotonaponski sistemi, rasvjeta, ventilacija, klimatizacija, frižideri i zamrzivači, spremnici tople vode. Trenutno se na Tehnološkom selektoru može naći više od 4.000 energetski efikasnih proizvoda od preko 1.000 različitih proizvođača i prodavača.  Svi proizvođači i trgovci zelenih tehnologija mogu dodati svoje proizvode na Tehnološki selektor. Tehnološki selektor omogućava proizvođačima i prodavačima zelenih tehnologija da unaprijede svoje poslovanje povezujući se sa više kupaca.

Finansijska sredstva u iznosu od 85 miliona EUR osigurana su u okviru EBRD Programa finansiranja zelene ekonomije (GEFF) za Zapadni Balkan. Program je zajednička inicijativa EU, bilateralnih donatora i zemalja koje sarađuju u okviru Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) i provodi se u partnerstvu s Sekretarijatom Energetske zajednice. Federalno ministarstvo finansija Austrije pružit će poticaje i tehničku podršku za ulaganja u zelene tehnologije.

Od početka svog poslovanja u Bosni i Hercegovini, EBRD je uložila 2.1 milijardu EUR u gotovo 150 projekata u zemlji. Banka se fokusira na podršku restruktuiranju i širenju lokalnog privatnog sektora, stvaranje jačih veza sa regionalnim tržištima i promovisanje efikasnijeg i održivog korištenja energije i resursa.

“Porodice U Bosni I Hercegovini Imaju Korist Od Poboljšanja Energetske Efikasnosti – Energetika.Ba”. Energetika.Ba, 2019, http://energetika.ba/porodice-u-bosni-i-hercegovini-imaju-korist-od-poboljsanja-energetske-efikasnosti/.

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.