Poziv kompanijama za učešće

Sedmica održive energije Evropske Unije (European Union Sustainable Energy Week EUSEW) je najvažnija manifestacija za promociju energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije u Evropi. Svake godine se održava preko 600 različitih manifestacija i događaja u svim većim evropskim gradovima.

Nakon prošlogodišnje manifestacije koja je održana u aprilu na Trgu djece Sarajeva pod nazivom “Moja kuća budućnosti” i koja je privukla preko 10.000 posjetilaca i veliku medijsku pažnju, ove godine se Energis ,kao jedini partner EUSEW iz BiH, fokusira se na privlačenje pažnje širokog auditorija kroz integrisane aktivnosti:

  1. Internet kampanja Google i Facebook internet kampanja targetirana prema mladim ljudima  iz cijele Bosne i Hercegovine koji će modelirati i kreirati opšte mišljenje o energetskoj efikasnosti;
  2. Bilboard kampanja cilj je 10 bilboarda lociranih na najprometnijim mjestima u Sarajevu, Banja Luci, Mostaru, Tuzli i Zenici (konačan broj zavisi od broja učesnika u kampanji);
  3. Medijska kampanja EUSEW kampanja kroz pojavljivanje u medijima: Radio Stari Grad, Klix.ba, BHT1, te ostalim dominantinim medijima sa kojim Energis ima ostvarenu saradnju  tokom prošlogodišnjeg EUSEW-u.

Kada?

Kampanja će trajati od 01. do 15. juna tekuće godine, s tim da sekcija EUSEW 2012 na internet portalu ww.energis.ba, ostaje trajno.

Vrsta partnestva i iznos?

Partner plus

Za iznos od 480,00 KM (bez PDV-a) možete postati partner manifestacije i imati mogućnost da Vaši proizvodi postanu integralni dio prve promotivno edukativne kampanje u BiH  i da ostvarite interakciju sa desetinama hiljada potencijalnih i budućih korisnika.

Partner star

Za isnos od 950,00 KM (bez PDV-a) dobivate mogućnost  dodatnog prava  korištenje EUSEW logotipa na Vašim promotivnim materijalima tokom 2012. godine.

Partnerstvo podrazumjeva da će  logo Vaše kompanije ili Vašeg brenda biti integrisano u jedinstvenu kampanju (internet banneri, bilboardi, memorandumi), Vaši proizvodi će biti korišteni kao osnova za kalkulaciju potencijalnih ušteda u okviru posebne sekcije portala Energis.ba i prezentirane druge osobine Vaših proizvoda koje doprinose poboljšanju energetske efikasnosti.

Potvrdu  zainteresovanosti za učešće u EUSEW 2012 možete poslati  do 18. maja 2012. Godine.:

Dodatne informacije:

info (at) energis.ba

+387 33 227-766

Komentariši

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.