Projekti obnovljive energije moraju dobiti značajniju podršku

Bankwatch, organizacija koja prati rad međunarodnih finansijskih institucija (IFI), objavila je studiju u kojoj navodi zaključak da je neophodno da međunarodne finansijske institucije zaustave trend investiranja u energetske projekte koji koriste fosilna goriva i imaju veliko djelovanje na okoliš, posebno u balkanskim zemljama. Osnovna teza studije je da potenciranjem energetskih projekata koji imaju negativan okolinski utjecaj u odnosu na projekte obnovljive energije i energetske efikasnosti, IFI otežavaju održivi razvoj regiona i udaljavaju ih od savremenih evropskih trendova.

U izvještaju se također navodi da 50% investicija u energetske projekte u regionu u periodu između 2002. i 2009. godine od strane Evropske investicijske banke (European Investment Bank) predstavljaju investicije u projekte koji koriste fosilna goriva, dok je svega 9% uloženo u projekte energetske efikasnosti i projekte obnovljive energije. Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) ulaže 52% svog energetskog portofolija u projekte koji koriste fosilna goriva, a 28% portofolija u obnovljvu energiju i energetsku efikasnost. Bitno je naglasiti da je većina projekta energetske efikasnosti i obnovljive energije finansiranih od strane
EBRD-a provedena u Bugarskoj, dok u zemljama Zapadnog Balkana taj udio je izuzetno mali.

Sa druge strane međunarodne finansijske institucije, kao i drugi investitori, navode administrativne prepreke kao glavne kočnice razvoja projekata obnovljive energije i očekuju da će se razina investicija u ovu oblast povećati čim se za to stvore potrebni uslovi. Međutim, Bankwatch u svojoj studiji naglašava da IFI-ji moraju iskazati značajniju podršku pionirskim projektima energetske efikasnosti i obnovljive energije u regiji, sa ciljem unapređenja administrativnih procesa i sistema stimulacija za ovakve projekte.

Posebno je naglašena potreba da međunarodne finansijske institucije podrže projekte energetske efikasnosti u zgradarstvu i drugim oblastima, i da se tim projektima da prednost u odnosu na projekte izgradnje termoelektrana i velikih hidroelektrana sa ciljem da se zemljama regiona omogući lakši put u održivom razvoju.

Komentariši

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.