Slovenija odvaja 660 miliona eura za likvidnost, zelenu tranziciju firmi

Ministarstvo za privredni razvoj i tehnologiju u Ljubljani predstavilo je sveobuhvatni program podsticaja za ovu godinu, s bespovratnim i sredstvima koja će se vraćati, u namjeri da podrži oporavak od uticaja zarazne bolesti COVID-19 u Sloveniji. Navelo je da je prioritet da se kompanijama obezbjedi likvidnost i da će pomoći njihovu zelenu i digitalnu tranziciju ka višoj dodatoj vrijednosti.

Ukupna svota iznosi 660 miliona eura, od čega su grantovi 248 miliona. Pored direktnih mjera, kompanije će moći da kroz program dobiju proizvode, u saradnji sa vladinim agencijama.

Sektor MSP je posebno ranjiv, a nezaposlenost raste

Ministarstvo je izrazilo zabrinutost zbog situacije među malim i srednjim preduzećima (MSP), pogotovo u domenu usluga. Poseban izazov je rastuća nezaposlenost, stoji u objavi.

Kompanije mogu da se prijave za proizvode, vaučere, garancije za zajmove, subvencionisane kamate, male i mikrokredite

Slovenački fond za preduzetništvo, SPS, odobravaće garancije za zajmove u rasponu od 60 do 80 posto na deset godina, uz subvencionisanje kamatnih stopa i grejs period do dvije godine. Program je pokrenut za radni kapital (plate, materijalne i troškove na ime usluga i zaliha), investicije u opremu i čistu energiju i preduzetništvo i zanate.

Fond sprema zajmove od 5.000 do 50.000 eura za manja ulaganja, radni kapital i mikrozajmove, koji su dostupni po pojednostavljenoj proceduri. Pružaoci raznih poslovnih usluga imaju na raspolaganju vaučere vredne do 9.999 evra.

SPS otvara vrata za druge investicije

SPS-ov paket za MSP iznosi ukupno 210 miliona evra i namenjen za 5.200 firmi. Ministarstvo je procijenilo da će on stimulisati investicije vrijedne čitavih 352 miliona eura.

Kompanije će u prvom kvartalu dobiti pristup sredstvima iz Klimatskog fonda od pet miliona eura za zelenu tranziciju u cirkularnu, niskougljeničnu ekonomiju.

Preuzeto: Balkan Green Energy News 

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.