Stručnjaci upozoravaju: Plastični otpad sve veći problem i prijetnja okolišu

Na konferenciji su podsjetili da se u svijetu održavaju brojne aktivnosti za zabranu jednokratne upotrebe plastike, podizanju svijesti javnosti za smanjenje zagađenja plastikom posebno Mediterana, Jadranskog područja.

U fokusu konferencije je općina Neum, a plažu tog područja, kako je istaknuto, treba zaštiti od svih vrsta otpada, plastičnih flaša, kesa, a takav otpad treba zbrinuti na određeni način.

Voditeljica projekta Sabina Hadžiahmetović je naglasila da se problem plastike očitava tokom poplava, tu dolazi do začepljenja vodovodne infrastrukture i sistema, u kojima su ogromne količine plastičnih kesa i flaša, pa voda izbaci svo smeće koje dolazi sa kopna.

Najavila je projektne aktivnosti koje su usmjerene i na edukaciju građana. Bit će održane javne kampanje u saradnji sa školama, u februaru, martu i aprilu u Sarajevu i Neumu sa ciljem da se mladi educiraju o temi negativnog uticaja plastike, ali ih motivirati da kreativno razmišljaju sa plastikom.

Na konferenciji su stručnjaci iz: Bosne i Hercegovine, Egipta, Kosova, Turske, Grčke, Albanije, Hrvatske, prezentirali pozitivne prakse zaštite okoliša, uklanjanja i preveniranja otpada plastične ambalaže.

Također je razgovarano i o provođenju Uredbe o naknadama za plastične kese tregerice koja je u Federaciji BiH donesena, ali se ne provodi, a u RS-u nije ni donesena, iako ima najava da bi uskoro mogla biti usvojena.

Projekt je finansiran kroz program UN-a za okoliš, a implementira ga Institut za hidrotehniku Sarajevo.

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.