Svjetski dan voda

A kada voda stigne u grad, tamo se 600 saradnika gradskog vodovoda brine za sigurno vodonabdijevanje skoro dva miliona stanovnika. Takođe se moraju brinuti i za održavanje 3.000 kilometara dugu vodovodnu mrežu, 12.500 hidranata i 980 javnih fontana i česmi.

Statistika kaže da Bečlije dnevno potroše 130 litara vode dnevno što izračuna 103.000 postojećih brojila potrošnje. A dan kada je potrošnja vode u gradu najniža je, zanimljivo, prvi dan Božića, 25. decembar.

Sarajevo svoju pitku vodu čeka mnogo kraće, a za to je zaslužno skoro 1.380 vrela i izvora na njegovom teritoriju. Prema podacima komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ dužina vodovodne mreže iznosi oko 1.064 kilometara uz dodatnih 475 kilometara priključne mreže. Tri glavna resursa iz podzemnih akumulacija Saraj polja obezbijeđuju 90 odsto količina vode.

Na području Kantona Sarajevo postoji 88 javnih česmi i 24 fontane. Podaci iz ViK-a o potrošnji po stanovniku iz 2013. godine na osnovu faktura govore o 4.390 litara potrošnje po stanovniku mjesečno.

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.