Takmičenje studenata u uštedi energije

Na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu danas je održan sastanak posvećen implementaciji projekta “Toyota Challenge – CO2 Friends”.

Riječ je o studentskom takmičenju koje ima za cilj da smanji najmanje pet posto od ukupne potrošnje električne energije unutar odabranih fakulteta na tri univerziteta u Bosni i Hercegovini (Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Banjoj Luci i Univerzitet “Džemal Bijedić” Mostar).

Projekt je osmislilo Centar za edukaciju i podizanje svijesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti – Energis u suradnji s Toyota Fund for Europe.

Dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Ejub Džaferović izrazio je zadovoljstvo što su studenti uključeni u projekt čiji je cilj smanjenje potrošnje energije. Podsjetio je da je Mašinski fakultet ranije u saradnji sa međunarodnim organizacijama projektovao i proveo nadogradnju sistema grijanja, zamjenu prozora i izolaciju zgrade, čime su postignute značajne uštede toplotne energije.

Iskustva stečena kroz ovaj projekt, kako je napomenuo, treba primijeniti i u svakodnevnom životu.

U projektu će, kako je rekao direktor Energisa Hamid Mehinović, učestvovati više od stotinu studenata sa deset odabranih fakulteta.

Takmičenje će uključiti studentske timove koji djeluju kao “energetska policija” i koji će pratiti, analizirati, savjetovati i implementirati mjere koje će smanjiti potrošnju energije unutar fakulteta, te u konačnici smanjiti emisiju ugljičnog dioksida.

Uštede će biti dokumentirane i dokazane, kao i mjere koje su dovele do tih ušteda. Aktivnosti na uštedi energije su planirane da traju između 1. aprila i 31. maja nakon čega će biti proglašeni pobjednici. Ceremonija je planirana za 20. juni ove godine u sklopu Evropske sedmice održive energije (EUSEW).

 

Komentariši

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.