Tarik reciklažom spašava Sarajevo

U Drugoj gimnaziji učenici gotovo svakodnevno izlažu ideje, projekte, planove kako da uljepšaju svakodnevnicu, obogate kulturnu scenu, sport dignu na viši nivo i poboljšaju međuljudske odnose. Brojni projekti koje su u okviru nastavnog plana i programa realizovali učenici ove škole postali su dio redovnih programa i događaja u Sarajevu.

Motivacija

Jedan od projekata koji bi mogao doprinijeti mnogo ljepšem, ugodnijem i zdravijem životu u Sarajevu, ali i šire ideja je Tarika Gušića. Ovaj vrijedni i ambiciozni tinejdžer je osmislio projekt selektivnog prikupljanja i reciklaže PET ambalaže. U svrhu realizacije ovoga projekta u prostorijama škole postavljena su tri seta kanti za selektivno odlaganje otpada, te je organizovan njihov prevoz na reciklažu.

– Mnogo sam putovao po BiH i posmatrao prelijepu prirodu. Nažalost, sjenu je uvijek bacao otpad koji je plutao po rijekama, visio sa drveća i sl. To mi je bila motivacija da pokrenem nešto što bi moglo našoj prirodi i okolišu vratiti izvornu ljepotu. Problem odlaganja otpada je zastupljen u cijelom svijetu, ali kod nas se niko ne bavi načinima rješavanja, a oni postoje. Jedan od njih je upravo recikliranje, koje ne košta mnogo. Samo je potrebno educirati građane i ponuditi im načine, priča ovaj gimnazijalac i dodaje da je prvo razgovarao sa roditeljima koji su mu dali podršku, a onda je krenuo u istraživanje. Morao je doći do ključnih informacija, da li se iko u BiH bavi recikliranjem, koji se materijali mogu reciklirati, na koji način i sl. Kada je došao do ključnih informacija, predstavio je projekat direktoru Druge gimnazije Seidu Alibegoviću od kojeg je dobio podršku i uz veliku pomoć supervizorice profesorice Stanislave Marjanović projekat je započeo.

SVI U ŠKOLI SU OZBILJNO SHVATILI PROJEKAT– Došao sam do informacije da je firma Ekopak vodeća kompanija u BiH koja se bavi upravljanjem ambalažnim otpadom u BiH i nesebično pomaže i podržava ovakve projekte. Sa zadovoljstvom su pristali na saradnju i ustupili nam tri seta kanti za selektivno odlaganje otpada koje smo postavili u školi. Istovremeno sam dijelio letke sa osnovnim informacijama o značaju selektivnog prikupljanja otpada i recikliranja, a već prvoga dana smo svi bili prezadovoljni načinom na koji se to provodi u našoj školi. Svi su projekat shvatili ozbiljno. Razgovarao sam i sa roditeljima kako bismo i u domaćinstvu selektirali otpad, ali javio se problem njegovog daljeg odlaganja, jer se u Sarajevu na samo nekoliko lokacija otpad odlaže na ovaj način, pojasnio je Gušić naglasivši da su u školi selektirali plastiku i papir.

Primjer

Kada su se napunile prve kante, prema dogovoru su ih odvezli radnici Ekopaka i Tarik čeka povratnu informaciju da li je posao urađen kvalitetno, da li je otpad odlagan na pravi način, kako bi se kante vratile i kako bi se projekat nastavio, jer cilj je bio da se u Drugoj gimnaziji i u budućnosti otpad prikuplja na ovakav način. Tarikov projekat je jedinstven i značajan zato što se odnosi na društvo u cjelini i mogao bi poslužiti kao primjer svim drugim školama, ali i drugim ustanovama i domaćinstvima. Supervizor na projektu je bila profesorica Stanislava Marjanović, koja je Tariku mnogo pomogla savjetima, iskustvom, idejama.

– Učenici imaju mnogo lijepih i korisnih ideja. Naš posao je samo da ih usmjerimo, podržimo i riješimo neke dileme. Sav posao, od ideje do prezentacije, urade učenici, rekla je Marjanović.

Preuzeto: Oslobođenje

Ova objava je dio projekta “Platforma za nisko – karbonski urbani razvoj FBiH” koji Udruženje – Centar za edukaciju i podizanje svijesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti (Energis) implementira uz podršku Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine.

Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost Energis-a i ni na koji način se ne može smatrati da odražava stavove Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.